Yrityskylä Alakoulu

NYT Yrityskylä Alakoululle myönnettiin yhteensä 94 500 euroa metsäalan toiminnan näkyvyyden takaamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi kymmenessä Yrityskylä Alakoulu oppimisympäristöissä vuonna 2023. Lisäksi apurahaa myönnettiin Poriin avattavan uuden Yrityskylä Alakoulu Satakunnan-oppimisympäristön metsäosuuteen vuonna 2023. Apuraha myönnettiin joulukuussa 2022.

Apurahahake tiivistetysti:

NYT Yrityskylä Alakoulu on innostava oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta kuudesluokkalaisille. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa. Yrityskylä on osa Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin palvelupolkua. NYT tarjoaa työelämä-, talous-, ja yrittäjyystaitoja tukevia palveluita ja opintokokonaisuuksia kouluille, oppilaitoksille ja kunnille.

Yrityskylä Alakoulu tavoittaa 90 % Suomen kuudesluokkalaisista. Oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Yrityskylästä on reilussa kymmenessä vuodessa kasvanut kiinteä ja odotettu osa kuudesluokkalaisten kouluvuotta.

Suomen Metsäsäätiön rahoituksella jokaisessa yhdessätoista NYT Yrityskylä Alakoulun pienoisyhteiskunnassa ympäri Suomen pääsee työskentelemään metsäelinkeinoa esittelevässä pienoisyrityksessä Metsänhoitoyhdistyksessä ja tutustumaan arjen tuotteisiin, joita puusta valmistetaan.

Pienoisyrityksessä työskentelevät oppilaat pääsevät tutustumaan puukaupan eri vaiheisiin sekä puun käyttömahdollisuuksiin ja jakamaan tietoa muille yrityskyläläisille koulutusten ja neuvonnan muodossa. Pienoisyrityksessä työskentelevät toimitusjohtaja, metsäasiantuntija sekä puunjalostusinsinööri. Omalla toiminimellään työskentelevä metsäkoneyrittäjä toimii tiiviissä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen työntekijöiden kanssa.

Ammattien ja tehtävien tavoitteena on parantaa oppilaiden ymmärrystä metsäalasta, tehdä metsäalan työn merkittävyyttä näkyväksi sekä haastaa oppilaita pohtimaan omaa metsäsuhdettaan. Oppilaat hyppäävät usein rooliinsa täysillä ja kokemus jää monella todella hyvin mieleen. 

Lisää hankkeen nettisivuilla: https://nuortennyt.fi/