• metsäkoulukäpy

Metsäkoulu Käpy

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin yhteensä 150 000 euroa lasten ja nuorten metsähankkeisiin joulukuussa 2023. Apuraha kattaa seuraavat hankkeet: Metsävisa, Pääkaupunkiseudun koululaisten metsäviikko, Metsäkoulu Käpy, Minun puuni sekä opettajaopiskelijoiden metsäpedagoginen osuus.

Apurahahanke tiivistetysti:

Metsäasiantuntijoiden vetämät metsäoppitunnit järjestetään maastossa metsäretkien muodossa. Sisältö tukee peruskoulujen opetussuunnitelmaa. Retkien läpileikkaavia teemoja ovat metsien kestävä käyttö, metsien kehitykseen liittyvä muutos ja elinkeinot. Rastien aiheita ovat mm. metsätyypit, puun kasvu, hiilen kierto, metsänhoito, puusta valmistettavat tuotteet ja metsäluonnon monimuotoisuus. Metsäkoulu tarjoaa opettajalle materiaalia käytettäväksi ennen ja jälkeen retken.

Etusijalla vuoden 2024 retkillä ovat Tuusulan 4. luokat, joiden kautta metsänäkökulma saadaan kunnassa toteutettavan kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelman sisällöksi, sekä koululuokat, jotka eivät mahdu koululaisten metsäviikolle. Metsäkoulu Käpyyn voidaan vastaanottaa arviolta ainakin 50 ryhmää ensimmäisen toimintavuoden aikana. Yhteydenotot retkiin liittyen Suomen Metsäyhdistyksen kautta.

Lisää hankkeen nettisivuilla: https://smy.fi/opeta-opi/metsakoulu-kapy/