Metsä tutuksi Partiolaisille myös elinkeinona ja uramahdollisuutena

Partion Metsäohjelman tavoitteena on tarjota kaikille Suomessa asuville lapsille ja nuorille mahdollisuus metsäkokemukseen ja tätä kautta hyvä pohja oman luonto- ja metsäsuhteen rakentamiselle ja metsäalan ymmärrykselle.

Metsäsäätiö rahoitti Partiolaisten metsäohjelmaa sekä metsäkoordinaattorin työtä 2016–2017. Metsäohjelman myötä partion kasvatusohjelmaan on tuotu entistä vahvemmin metsien käytön erilaiset näkökulmat: kasvatusohjelman tehtäviä on päivitetty ja lisätty, jotta myös metsä elinkeinona ja uramahdollisuutena tulisi nuorille tutuksi.

Partiolaiset ovat myös tiivistäneet yhteistyötä alueellisten metsäsektorin toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Metsähallituksen Tiedekeskus Pilkkeen ja Yrityskylän kanssa on laadittu toiminnallisia kokonaisuuksia ja ohjelmatoimintaa on pyritty jalkauttamaan osaksi piirien sekä paikallistason toimintaa.

Metsäohjelman kehitystyö jatkuu.

Lue lisää:
Vuoden 2017 ohjelmapainotus ”Yhdessä Metsään”