• metsäviikko23

Pääkaupunkiseudun koululaisten metsäviikko

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin yhteensä 150 000 euroa lasten ja nuorten metsähankkeisiin joulukuussa 2023. Apuraha kattaa seuraavat hankkeet: Metsävisa, Pääkaupunkiseudun koululaisten metsäviikko, Metsäkoulu Käpy, Minun puuni sekä opettajaopiskelijoiden metsäpedagoginen osuus.

Pääkaupunkiseudun Koululaisten metsäviikko 5.–6.-luokkalaisille järjestetään 23. kertaa. Toiselta nimeltään ”Talousmetsän kierto” -tapahtuma toteutetaan yhdessä laajan toimijaverkon kanssa. 

Metsäviikolla opitaan, millaisiin tuotteisiin puuta käytetään, miksi ja miten metsiä hoidetaan, miten samalla huolehditaan metsän monimuotoisuudesta ja miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen. Metsäviikolla oppilaat ja opettajat tapaavat ihmisiä, joiden työ tai harrastus liittyy metsään.

Hankkeen nettisivut: https://smy.fi/opeta-opi/tapahtumat/koululaisten-metsaviikko/