Yli puoli miljoonaa euroa metsäelinkeinon edistämiseen

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi viimeisimmässä kokouksessaan apurahan kuudelle hankkeelle. Suurin osa apurahoista kohdistui tieteeseen ja tutkimukseen. Apurahahaun teemoittaminen on keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta.

Suomen Metsäsäätiön tutkimusta ja tiedettä painottanut kesän apurahahaku herätti laajaa kiinnostusta. Metsäsäätiön käsiteltäväksi saapui 33 laadukasta hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 3,3 miljoonaa euroa. Apurahahakemuksissa näkyi selkeästi Suomen Metsäsäätiön ennalta toivomat painotukset: metsäelinkeinon arvonluonti, uusien luontotietoon perustuvien toimintamallien kehittäminen sekä metsäelinkeinon toimintaympäristön tulevaisuuden näkymät.

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi apurahaa yhteensä 513 768 euroa kuudelle hankkeelle. Eniten apurahaa myönnettiin tutkimukseen. Tutkimusapurahaa myönnettiin seuraaville hankkeille: Bioperäisen CO2:n hyötykäytön mahdollisuudet ja vaikutukset Suomessa (VTT), Leakage impacts of the EU’s climate and biodiversity policies on the global forest sector and its sustainability (Norwegian University of Life Sciences), Täsmämetsän- ja täsmäluonnonhoidon monimuotoisuusindeksointi puunkorjuun suunnittelun tueksi (Metsäteho Oy) sekä Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa (Tapio Palvelut Oy). Lisäksi apurahaa myönnettiin Metsien Suomi -viestintähankkeelle sekä Finlandiataloon suunnitellulle metsäinnovaationäyttelylle.

Seuraava Suomen Metsäsäätiön apurahahaku avataan lokakuussa ja päätökset vuoden viimeisistä apurahoista tehdään joulukuussa.

 

Lisätietoja: 

Matti Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen

+358 40 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

Takaisin