Uusi strategia tarkentaa Suomen Metsäsäätiön toimintaa

13.09.2023

Suomen Metsäsäätiön uusi strategia on valmis ja sen myötä Metsäsäätiö uudistuu isoimmin sitten säätiön perustamisen. Apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat ja tarkentuvat vahvasti metsäelinkeinon tulevaisuuteen katsoen. Lisäksi rahoituspohja laajenee.

Suomen Metsäsäätiön hallitus hyväksyi Metsäsäätiön uuden strategian vuosille 2023–2027 kokouksessaan 29.8.2023. Metsäsäätiön tavoitteena on suomalaisen metsäelinkeinon menestyksekäs tulevaisuus ja säätiö rakentaa sitä proaktiivisella tulevaisuustyöllä. Metsäsäätiön toiminta on ollut vaikuttavaa jo 27 vuoden ajan, mutta uuden strategian myötä vaikuttavuutta lisätään entisestään.

”Metsäsäätiö teki perusteellista strategiatyötä ja kävimme uudistuksessa läpi säätiön toimintaa niin apurahatoiminnan, rahoituspohjan kuin sisäisten toimintatapojen osalta. Nyt meillä on selkeä suunta metsäalan yhteiselle kehittämiselle”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Jumppanen. Suomen Metsäsäätiö uudistuu uuden strategian myötä enemmän kuin kertaakaan aikaisemmin yli neljännesvuosisataisen historiansa aikana.   

Uuden strategian myötä apurahatoiminnan painopisteet uudistuvat; apurahatoimintaa kohdistetaan erityisesti tutkimukseen, lasten ja nuorten hankkeisiin, vaikuttajaviestintään ja vastuullisuushankkeisiin. ”Tutkimus, lasten ja nuorten hankkeet ja tiedon jalkauttaminen päättäjien keskuuteen ovat jatkossakin äärimmäisen tärkeitä metsäelinkeinon edistämisessä. Vastuullisuushankkeet ovat puolestaan Metsäsäätiön uusi avaus, joilla edistetään luonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä”, toteaa hallituksen varapuheenjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Myös apurahahakuja uudistetaan. ”Apurahahakujen teemoittaminen selkeyttää Metsäsäätiön apurahatoimintaa sekä hakijoiden että Metsäsäätiön näkökulmasta. Uusi toimintamalli on hyvä keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta”, toteaa toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä Suomen Metsäsäätiön uudistuneesta apurahahausta.

Lisäksi Metsäsäätiön rahoituspohja laajenee strategiauudistuksen myötä. Jatkossa myös puukaupan ulkopuoliset tahot voivat lahjoittaa varoja, joilla rahoitetaan yleishyödyllisiä hankkeita.

Metsäsäätiö on koko metsäalan yhteinen apurahasäätiö, jossa niin puun ostajat, puun myyjät ja metsäalan työntekijät katsovat samaan suuntaan. Metsäsäätiön arvot, uudistuminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja avoimuus ohjaavat Metsäsäätiön toimintaa.

 

Lisätietoja: 

Matti Mäkelä, toimitusjohtajan sijainen

+358 40 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

 

Kuva 1
Takaisin