Metsäsäätiön kevään apurahahaku on avattu

26.04.2024

Suomen Metsäsäätiön kevään 2024 isojen apurahojen haku on nyt auki. Metsäsäätiö odottaa innolla monipuolisia metsäelinkeinoon liittyviä apurahahakemuksia. Nyt keväällä toivotaan erityisesti hakemuksia metsäluontohankkeisiin liittyen sekä tieteen ja tutkimuksen saralta. Metsäsäätiö painottaa edellä mainittuja teemoja kevään haussa, mutta ottaa käsiteltäväksi hakemuksia myös muista Metsäsäätiön tarkoitusta toteuttavista teemoista.

 

Metsäluontohankkeet monimuotoisuuden ja ilmaston hyväksi

Suomen Metsäsäätiö toivoo metsäluontohankkeiden pilottiin apurahahakemuksia hankkeista, jotka edistävät metsäluonnon monimuotoisuutta tai tukevat ilmastotyötä metsiin liittyen.

Metsäluontohankkeet ovat osa Metsäsäätiön vuoden 2023 strategiauudistusta, ja hankkeita pilotoidaan vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on löytää rahoitettavaksi muutama keskenään erilainen hanke. Metsäsäätiö toivoo, että apurahahakemuksia tulisi eri puolilta Suomea. Metsäluontohankkeiden konseptia hiotaan vuoden 2024 kokemusten perusteella – tavoitteena on tulevina vuosina entistäkin vaikuttavampi apurahatyö monimuotoisempien metsien ja siten metsäelinkeinon hyväksi.

 

Tiede, tutkimus ja niitä tukevat hankkeet

Metsäsäätiö toivoo erityisesti edistävänsä tutkimuksia, jotka tarkastelevat metsätalouden, puunkorjuun ja talousmetsien luonnonhoidon biodiversiteettivaikutuksia, uusia tutkimukseen ja luontotietoon liittyviä toimintamalleja tai esimerkiksi analyysia puutuotteiden ympäristökädenjäljestä. Myös tutkimukset liittyen metsänomistamiseen tai tutkimukset, joissa arvioidaan tulevaisuuden toimintaympäristön vaikutuksia metsäelinkeinolle, tukisivat erinomaisesti Metsäsäätiön tarkoitusta ja tavoitteita.

Metsäsäätiö haluaa myös edistää metsäelinkeinoon liittyen positiivisen innovaatioympäristön kehittämistä, tutkimusten jalkauttamista ja tiedeviestintää.

Metsäsäätiö kannustaa tutkijoita hakemaan apurahaa edellä mainittuihin teemoihin tai muuten metsäelinkeinoon liittyen.

 

Hakemukset lähetetään apurahajärjestelmän kautta

Haku avattiin 25.4.2024 ja haku suljetaan 31.5.2024 klo 23.59. Metsäsäätiön hallitus tekee hakemuksia koskevat päätökset 18.6.2024 pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen apurahahakijoille tiedotetaan tuloksista mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa. Kaikki apurahahakemukset tulee toimittaa Metsäsäätiöön sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Onnea apurahahakuun!

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Martta Fredrikson

puh. 040 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

Takaisin