Suomen Metsäsäätiön syksyn isojen apurahojen haku on avattu

05.10.2023

Suomen Metsäsäätiön syksyn 2023 isojen apurahojen haku on nyt auki. Metsäsäätiö toivoo monipuolisia ja innostavia metsäelinkeinoon liittyviä apurahahakemuksia. Metsäsäätiön apurahatoiminnan painopistealueita ovat tutkimus, metsäelinkeinoon liittyvä nuorisotyö, vaikuttajaviestintä ja vastuullisuushankkeet, ja syksyllä odotamme erityisesti hakemuksia nuorisotyön ja vaikuttajaviestinnän saralta. Muitakin kuin nuorisotyötä tai vaikuttajaviestintää koskevia apurahahakemuksia voi toki lähettää.

Metsäsäätiö toivoo erityisesti edistävänsä yleishyödyllistä nuorisotyötä, jossa lapsille ja nuorille tai opettajille tarjotaan tietoa suomalaisesta metsäelinkeinosta, metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä, metsäalan proaktiivisesta vastuullisuustyöstä tai metsäalan tulevaisuuden näkymistä ja työmahdollisuuksista. Toimintamallit, joissa metsätietouden lisääminen sisällytetään osaksi normaalia opetusta, tukevat erinomaisesti Metsäsäätiön tavoitteita. Vaikuttajaviestintään liittyen toivomme apurahahakemuksia, joissa tavoitteena on tehokas metsäalaa koskevan tiedon jalkauttaminen päättäjien ja toimittajien keskuuteen. Eduksi luetaan hankkeista huokuva energisyys ja innovatiivisuus.

Haku avattiin 5.10.2023 ja hakemuksia odotetaan 30.11.2023 mennessä. Metsäsäätiön hallitus tekee hakemuksia koskevat päätökset 15.12.2023 pidettävässä kokouksessa. Hakemukset tulee toimittaa Metsäsäätiöön sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Onnea apurahahakuun!

Takaisin