Metsäsäätiö jakoi apurahoja metsäalan tutkimukselle, EU-osaamisen vahvistamiseen ja metsäluontohankkeisiin

20.06.2024

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi hankeapurahoja lähes puoli miljoonaa euroa kesäkuun kokouksessaan. Apurahoja myönnettiin metsäluontohankkeisiin, tutkimukseen ja lisäksi muihin säätiön strategian mukaisiin apurahateemoihin.

Metsäsäätiön hallitus myönsi apurahoja 406 212 euroa seitsemälle hankkeelle säätiön strategian mukaisiin teemoihin eli tutkimukseen, vaikuttajaviestintään ja lasten ja nuorten hankkeisiin. Apurahahakukierros herätti laajasti kiinnostusta ja Metsäsäätiön käsiteltäväksi tuli apurahahakemuksia yli 2,5 miljoonan euron edestä.

Nyt myönnetyillä apurahoilla tuotetaan muun muassa tutkimusta puutuotteiden ilmastokädenjäljestä, tutkimusta vesienhallinnasta turvemailla sekä katsausta talousmetsien luonnonhoitotoimien vaikutuksista uhanalaisiin lajeihin. Lisäksi apurahat ovat mahdollistamassa näkyvää televisiotuotantoa metsätalouden arjesta, nuorten urapolkuja metsäalalle sekä EU-koulutusta metsäammattilaisille.

”Metsäalan EU-akatemia on uusi koulutus, jolla haluamme lisätä EU-osaamista laajasti metsäalalla, houkutella uusia osaajia EU-asioiden pariin ja luoda vaikuttamisverkostoja. EU:n painoarvo metsäsektorin toimintaympäristössä on suuri ja näemme tässä hankkeessa potentiaalia merkittävään hyötyyn metsäelinkeinolle”, kommentoi Metsäsäätiön puheenjohtaja Juha Jumppanen.

Samalla kevään hakukierros käynnisti Metsäsäätiön metsäluontohankkeiden pilotoinnin. Rahoitettavaksi valikoitui kolme erilaista hanketta eri puolilla Suomea. Rahoitettavissa ennallistamishankkeissa esimerkiksi parannetaan talousmetsien puroympäristöjä, kunnostetaan valuma-alueita sekä tehdään muita metsä- ja suoluonnon monimuotoisuutta parantavia toimia. Metsäluontohankkeille myönnettiin yhteensä 60 000 euroa apurahoja.

”Metsäluontohankkeet ovat tärkeä osa Metsäsäätiön uutta, viime syksynä julkaistua strategiaa. Hienoa, että saamme ensimmäiset pilottihankkeet jo tämän vuoden puolella käyntiin”, korostaa Jumppanen.

Metsäluontohankkeet rahoitetaan erillisin lahjoitusvaroin. Rahoitus kaikkiin muihin Metsäsäätiön apurahahankkeisiin tulee vapaaehtoisina lahjoituksina suomalaisilta metsänomistajilta ja puuta ostavalta teollisuudelta puukauppojen yhteydessä.

Tavoitteena jopa kahden miljoonan euron apurahapotti vuoden aikana

Metsäsäätiön tavoitteena on jakaa kuluvan vuoden aikana noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja. Seuraavan kerran isoja apurahoja voi hakea Suomen Metsäsäätiön syksyn hakukierroksella 1.9.–10.10. Syksyn apurahahaussa toivotaan erityisesti hakemuksia lasten ja nuorten metsähankkeista sekä vaikuttajaviestinnästä, mutta myös muut metsäelinkeinoa edistävät hankehakemukset otetaan vastaan. Apurahahaun tarkemmat painotukset julkaistaan elokuussa.

 

Lista kesäkuussa myönnetyistä apurahoista

Metsäsäätiö myönsi apurahan seuraaville metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamista ja ilmastotyötä tukeville hankkeille:

Talousmetsien pienvesien tilan parantaminen, 30 000 euroa. Hakijana Suomen Vesistösäätiö.

Tornionjoen vesistöalueen kunnostaminen ja ennallistaminen, 20 000 euroa. Hakijana Suomen Metsäkeskus.

Koirasuon valuma-aluekunnostus, 10 000 euroa. Hakijana Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala.

 

Metsäsäätiö myönsi apurahan seuraaville hankkeille:

Savotta-televisiosarja, 75 000 euroa. Hakijana Filmbutik Oy.

Metsäalan EU-akatemia-pilottikoulutus, 73 200 euroa. Hakijana TTS Työtehoseura.

Puutuotteiden ja puupohjaisen energian globaali vaikutus fossiilisiin kasvihuonekaasupäästöihin (PuuC), 71 512 euroa. Hakijana Itä-Suomen yliopisto.

Töihin metsäsuhteiden maahan: eväitä nuorten ammatinvalintaan, 58 500 euroa. Hakijana Suomen Metsämuseosäätiö ja Suomen Metsämuseo Lusto.

Luonnon monimuotoisuustoimet Suomen metsätaloudessa 1990-luvulta alkaen, 53 000 euroa. Hakijana Pellervon taloustutkimus.

Vesienhallinta ja kuivuuden riskien hillitseminen turvemailla Kuiri-hanke, 50 000 euroa. Hakijana Tapio Palvelut Oy.

Talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteiden vaikutukset uhanalaisten lajien elinympäristöihin ja esiintymiseen - kirjallisuuskatsaus referoidun artikkelin muodossa, 25 000 euroa. Hakijana Luonnonvarakeskus.

 

Lisätietoja:

Martta Fredrikson, toimitusjohtaja

+358 40 687 1686

martta.fredrikson@metsasaatio.fi

 

Juha Jumppanen, hallituksen puheenjohtaja
+358 50 3844 808

 

Suomen Metsäsäätiö on yleishyödyllinen apurahasäätiö, jonka tarkoitus on tukea metsänomistajien, puunostajien ja muiden metsäalan toimijoiden yhteistyötahona metsäelinkeinon elinvoimaisuutta. Metsäsäätiö jakaa vuosittain apurahoja lasten ja nuorten, tutkimuksen, päättäjäviestinnän sekä metsäluonnon hankkeisiin. Metsäsäätiö toimii pääosin lahjoitusvaroin (RA/2023/1002).

Takaisin