Metsäsäätiön uudet apurahapäätökset lisäävät koululaisten metsäretkiä ja päättäjäviestintää

01.02.2023

Suomen Metsäsäätiö jakoi vuodenvaihteen kokouksissaan apurahoja yhteensä 834 500 euroa metsäelinkeinoa edistäviin hankkeisiin. Tukea saivat Metsämuseo Luston peruskorjaus, useat koululaishankkeet, Metsien Suomi, päättäjäviestinnän hankkeet, sekä kaksi väitöskirjatyötä.

 

Metsäsäätiö tuki Metsämuseo Luston peruskorjaushankkeelle varmistettiin uudella apurahapäätöksellä, joka aikaistaa säätiön osallistumista hankkeen rahoittamiseen.

Lasten ja nuorten parissa yhteistyö jatkuu vahvasti. 4H-järjestölle myönnettiin jälleen merkittävä apuraja kuljetuskustannuksiin paikallisia metsätapahtumia varten sekä tämän toiminnan kehittämiseen. Yrityskylä Alakouluissa kuudesluokkalaiset tutustuvat tänäkin vuonna metsäalan ammatteihin. Yhteistyö Metsäsäätiön ja Yrityskylän kanssa syvenee entisestään, kun uusi Yrityskylä Alakoulu avautuu Poriin Satakunnan ja lähiseudun oppilaille. Suomen Metsäyhdistyksen nuoristotyötä rahoitetaan merkittävästi ja esimerkiksi Metsävisa toteutuu jälleen tänä vuonna Metsäsäätiön apurahan turvin.

Metsien Suomi -viestintäkampanja sai jatkorahoitusta alkuvuoden 2023 kampanjan toteutukseen. Kampanja käynnistyi tammikuun puolivälissä ja on ollut näkyvästi esillä mm. televisiossa, somessa ja radiossa. Alkuvuoden teemana on puupohjainen tulevaisuus. Uusi Puu -hankkeelle myönnetyllä apurahalla uusia puupohjaisia tuotteita esitellään koko vuoden ajan.

Päättäjille suunnattua viestintää kestävästä metsien käytöstä viestitään Päättäjien Metsäakatemia kursseilla niin suomalaisille kuin EU-päättäjille. Lisäksi päätöksentekijöille kohdennettu Forest.fi-verkkolehti sai Metsäsäätiöltä tukea. Lisäksi tukea myönnettiin kansainvälisen viestintäyhteistyön lisäämiseen, mistä kuullaan tarkemmin pian.

Lisäksi Metsäsäätiö myönsi apurahat kahdelle väitöskirjatyölle. Toisen väitöskirjan aiheena on suomalaiset metsänomistajat, ja teema linkittyy säätiön aiemmin rahoittamaan ”Suomalainen metsänomistaja 2020” -tutkimukseen. Toisen väitöskirjan aiheena on hiilikierron dynamiikka koivuvaltaisilla turvemailla.

Suomen Metsäsäätiön hallitus kokoontuu seuraavaan apurahakokoukseen alkukesästä.

 

logo_fin-FI

 

Takaisin