Kysely - Metsänomistajat arvostavat Suomen Metsäsäätiön työtä

02.11.2023

Kyselytutkimuksen mukaan yli kaksi kolmesta metsänomistajasta pitää Suomen Metsäsäätiön työtä vaikuttavana, mutta säätiön tunnettavuudessa on parannettavaa. Metsäsäätiön toimintaa arvostavat erityisen paljon nuoret metsänomistajat, pienten metsätilojen omistajat ja naismetsänomistajat.

Metsänomistajien ajatuksia Metsäsäätiön toiminnasta kartoitettiin elo-syyskuun vaiheessa. Kyselytutkimuksen tulokset antoivat selkeän tunnustuksen Metsäsäätiölle – 68 % vastaajista koki säätiön toiminnan olevan vaikuttavaa ja edistävän tehokkaasti suomalaisen metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.

Kyselytutkimuksen mukaan erityisen vahvasti Metsäsäätiön toimintaa arvostivat nuoret metsänomistajat, pienten metsätilojen omistajat ja naismetsänomistajat. Maantieteellisesti Metsäsäätiön toimintaa arvostettiin tasaisesti kaikkialla Suomessa. Metsäsäätiön myöntämät apurahat ovatkin yleishyödyllisiä, jotka lähes poikkeuksetta hyödyttävät metsäalaa valtakunnallisesti.

”Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä jalkauttamaan Metsäsäätiön uutta strategiaa, jonka tavoitteena on lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta entisestään”, toteaa toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä. ”Tulos on oivallinen ja kun lisäämme tietoutta Metsäsäätiön toiminnasta, ensi vuonna saamme varmasti vielä korkeammat lukemat”, Mäkelä jatkaa.

Metsänomistajista alle puolet tunsi Metsäsäätiön toiminnan hyvin tai kohtalaisesti. Metsäsäätiön toiminnan tuntemisessa on siten parannettavaa. Tulokset osoittivat, että Keski- ja Etelä-Suomessa Metsäsäätiön toimintaa tunnetaan paremmin kuin pohjoisessa.

”Metsäsäätiön toiminnassa on erityisen hyvää uusien tutkimusten rahoittaminen, joissa tarkastellaan metsäalan mahdollisuuksia ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Nämä koko Suomelle tärkeät teemat ovat jääneet viimeaikaisessa metsäkeskustelussa vähemmälle huomiolle”, toteaa metsänomistaja Olli Kaukonen.

mo_OlliKaukonen

Kaukonen harjoittaa metsätaloutta Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. (Kuva: Olli Kaukonen)

  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinkyselyllä elo-syyskuun vaihteessa suomalaisilta metsänomistajilta. Vastaajia oli 552, ja se kuvaa suomalaista metsänomistajakuntaa kattavasti. Toiminnan vaikuttavuuden osalta vastaajia oli 280. Tutkimuksen teki Kantar TNS Agri Oy.

Takaisin