Metsäsäätiön lähettiläät nousivat päälavalle Metsäpäivillä

26.10.2023

Suomen Metsäsäätiön huomionosoitukset jaettiin viidelle metsäammattilaiselle, jotka ovat työssään edistäneet erityisen aktiivisesti Metsäsäätiön tavoitetta kukoistavasta metsäelinkeinosta. Huomionosoitusten saajille on luontaista esitellä metsänomistajille Metsäsäätiön toimintaa ja sen rahoittamia apurahahankkeita.

Suomen Metsäsäätiö jakoi vuotuiset huomionosoitukset Metsäpäivillä Helsingissä. Huomionosoitukset Metsäsäätiön lähettiläänä toimimisesta saivat: Helena Koivisto (MHY Kymenlaakso), Filip Raiskinmäki (Metsä Group Vaasa), Seppo Rantanen (Stora Enso Lappeenranta), Harri Tegelberg (Kuhmo Oy) sekä Jouni Tuohimäki (UPM Metsä Viitasaari). Huomionosoitukset jaetaan metsäammattilaisille, jotka edistävät Metsäsäätiön asiaa työssään erityisen aktiivisesti.

Yhteisesti huomionosoitusten saajista on sanottu, että he ovat omaksuneet työssään täyden kympin arvoisesti metsäalan yhteisen edistämisen tärkeyden. Uutta tietoa ja tiedon jalkauttamista tarvitaan, jotta metsäala voi kukoistaa myös jatkossa. Tämän vuoksi lähettiläät osaavat luontevasti kertoa Metsäsäätiöstä puukaupoilla myös metsänomistajille.

”Kiitos Metsäsäätiölle kaikkien huomionosoitusten saajien puolesta. Tällainen muistaminen lämmittää mieltä. Kokemukseni mukaan metsänomistaja suhtautuu Metsäsäätiöön positiivisesti, jos puukauppojen yhteydessä esittelee säätiön periaatteet ja kertoo mihin menekinedistämismaksuja käytetään. Hienoa, että säätiö tukee metsäelinkeinon kehitystä ja erityisesti lasten ja nuorten metsäkasvatusta. Olenkin vinkannut paikallisille kouluille Metsäsäätiön apurahoista”, kiitteli huomionosoituksen saajista Helena Koivisto.

”On ilo olla mukana jakamassa huomionosoituksia Metsäsäätiön lähettiläille. Metsäelinkeinolla on oikeus kukoistaa ja sitä oikeutta on tuotava jatkuvasti esille meidän kaikkien toimesta, jotka työskentelemme metsien kestävän käytön parissa. Lämpimät onnittelut palkituille koko Metsäsäätiön puolesta”, toivotti säätiön hallituksen varapuheenjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Suomen Metsäsäätiön toiminta on vaikuttavaa ja valtakunnallista. Metsäammattilaiset esittelevät Metsäsäätiön toimintaa päivittäin maanlaajuisesti. Luonnollisesti myös jaettavien apurahojen vaikutukset ulottuvat kaikkialle Suomeen.

 

Suomen Metsäsäätiön on metsäalan yhteinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Metsäsäätiön taustalla ovat metsänomistajat, puuta jalostava teollisuus sekä metsäalan työntekijät ja yrittäjät. Vuosittain apurahoja jaetaan lasten ja nuorten, tieteen ja tutkimuksen sekä vaikuttajaviestinnän hankkeisiin noin 1,5 miljoonalla eurolla. Metsäsäätiön uusi avaus ovat vastuullisuushankkeet, joita lähdetään pilotoimaan ensi vuonna.

 

Lisätietoja:

Matti Mäkelä

matti.makela@metsasaatio.fi

040 741 1247

Takaisin