Metsäakatemia EU-päättäjille kokosi yli 30 vaikuttajaa tutustumaan metsäsektorin toimintaan

05.10.2023

Kolmatta kertaa järjestetyssä EU-päättäjien Metsäakatemiassa yli 30 eurooppalaista vaikuttajaa perehtyi ajankohtaisiin metsäalan aiheisiin ja toimijoihin Keski-Suomessa 20-.22.9.2023. Akatemia on hyvä esimerkki Suomen Metsäsäätiön rahoituksella toteutetusta vaikuttajaviestinnän hankkeesta.

Yli 30 eurooppalaista päättäjää perehtyi suomalaiseen metsäalaan EU:n ajankohtaisten metsään liittyvien kysymysten kautta metsäalan asiantuntijoiden opastuksella Keski-Suomessa 20.-22.9.2023. Kurssin osallistujat olivat EU:n komissiosta, parlamentista, kansallisista ministeriöistä, mediasta, etujärjestöistä ja yliopistoista.

”Pohjoismainen metsäosaaminen kiinnostaa Euroopassa. Saimme jälleen Metsäakatemiaan monipuolisen joukon päättäjiä keskustelemaan ajankohtaisesta metsäalan toimintaan vaikuttavasta päätöksenteosta ja sen vaikutuksista metsäsektorilla”, sanoo Päättäjien Metsäakatemiaa vetävän Suomen Metsäyhdistyksen johtava asiantuntija Eveliina Pokela.

Osallistujat tutustuivat muun muassa puurakentamiseen Tuusulan uudessa lukio- ja kulttuuritalossa Moniossa, talousmetsän luonnonhoitoon ja metsävarojen monitorointiin metsäkohteella Vaajakoskella ja biokiertotalouden ekosysteemiin Äänekosken biotuotetehtaalla.

Ohjelma sisälsi runsaasti tietoa sekä metsäalan tutkimuksesta että käytännön toimenpiteistä. Tärkeä osa akatemian ohjelmaa ovat alustajien kanssa ja ryhmän kesken käydyt keskustelut, jotka käsittelivät metsän ja puun käyttöä ratkaisuna päivänpolttaviin haasteisiin.

”Tilaisuus innosti osallistujamme ajatuksia herättäviin keskusteluihin ja onnistuimme tarjoamaan heille syvemmän ymmärryksen metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista”, Pokela jatkaa.

Nyt kolmatta kertaa järjestetty EU-päättäjille kohdennettu tilaisuus perustuu Suomen Metsäyhdistyksessä kehitettyyn Päättäjien Metsäakatemian viestintäohjelmaan, joka on toiminut Suomessa menestyksekkäästi vuodesta 1996.

Yksi tilaisuuden päärahoittajista on Suomen Metsäsäätiö, metsäalan yhteinen ja yleishyödyllinen apurahasäätiö, joka rahoittaa tutkimus-, lasten ja nuorten, vaikuttajaviestintä- sekä vastuullisuushankkeita. EU-päättäjien Metsäakatemia on hyvä esimerkki vaikuttajaviestinnän hankkeesta, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle Suomeen.

Kirjoittaja: Eveliina Pokela

Takaisin