Suomen Metsäsäätiöltä 200 000 euron apuraha Metsämuseo Luston peruskorjaushankkeelle

11.01.2023

Lusto-23

 

Suomen Metsäsäätiön hallitus myönsi 20.12.2022 pidetyssä kokouksessa 200 000 euron apurahan Luston peruskorjaushankkeelle. Metsäsäätiö oli aikaisemmin kesällä 2022 tehnyt periaatepäätöksen apurahan maksamisesta, mutta nyt tehdyllä päätöksellä rahoitus varmistuu. Metsäsäätiö haluaa turvata elinvoimaisen metsäkulttuurin säilymisen Suomessa.

Aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti osa Etelä-Savon, Etelä-Karjalan sekä Pohjois-Karjalan alueilta kertyneestä menekinedistämismaksujen määrästä olisi myönnetty ensi syksynä apurahana Lustolle. Uusi apurahapäätös aikaistaa apurahan maksatusaikataulua ja varmistaa täsmällisen ja tiedossa olevan euromääräisen avustussumman säätiön uudistuvan strategian mukaiseksi.

Luston peruskorjaushanke on innostanut niin metsäammattilaisia kuin metsänomistajiakin tutustumaan Suomen Metsäsäätiön toimintaan erityisesti Saimaan alueella, mikä nähdään säätiössä erinomaisena asiana. ”Alueen toimijat ovat osoittaneet aktiivista otetta Suomen Metsäsäätiön esittelyssä. Joulukuun apurahan myöntäminen pitää huolen Metsäsäätiön, ja sitä kautta suomalaisten metsänomistajien ja puuta ostavien tahojen, osallistumisesta isoon ja vaikuttavaan Luston peruskorjaushankkeeseen”, kiittelee Metsäsäätiön toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä.

Useiden erilaisten tahojen osallistuminen on merkki tärkeästä sekä vaikuttavasta työstä, jota Lusto metsäalalle tekee. Metsäsäätiön lisäksi peruskorjauksen rahoitukseen osallistuu opetus- ja kulttuuriministeriö ja Savonlinnan kaupunki sekä muun muassa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö, Metsämiesten Säätiö, Suur-Savon Energiasäätiö, MTK:n Säätiö, Keskitien Säätiö ja Stora Enso.

Suomen Metsäsäätiön tavoite on metsätalouden ja -teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen sekä alan sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen rahoittaminen. Luston peruskorjaus toteuttaa säätiön tavoitteita hyvin. Metsäkulttuurin turvaamisen lisäksi peruskorjauksessa korostuvat puun innovatiivinen käyttö, energiatehokkuuden kehittäminen sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtajan sijainen

Matti Mäkelä

040 741 1247

matti.makela@metsasaatio.fi

Takaisin