• mikäsäätiö

Viestintä suomalaisista kestävän metsänhoidon ratkaisuista kansainväliselle tutkijayhteisölle ja vaikuttajille

Luonnonvarakeskukselle myönnettiin 12 000 euroa hankkeelle: "Viestintä suomalaisista kestävän metsänhoidon ratkaisuista kansainväliselle tutkijayhteisölle ja vaikuttajille". Apuraha myönnettiin kesäkuussa 2022.

Apurahahanke tiivistetysti:

Hankkeessa toteutetaan kansainväliselle metsäalan asiantuntija- ja vaikuttajaryhmälle suunnattu tapahtuma, IBFRA2023. Metsäsäätiön apurahaa haetaan International Boreal Borest Research Association (IBFRA) järjestön 20:nnen tieteellisen kokouksen järjestämiseen sekä suomalaisen metsänhoidon ja kestävän puuntuotannon mahdollisuuksien ja haasteiden esittelyyn osallistujille. Suomalaiset puuta jalostavat yritykset ja metsäalan organisaatiot kutsutaan tilaisuuteen mukaan ja heille järjestetään mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja toimintaansa (mm. metsänhoitoa, puunhankintaa ja sen vastuullisuutta) tilaisuuden näyttelyosastolla.

Tapahtuma toteutetaan Helsingissä 28.-31.8.2023 Pikku-Finlandiassa. Konferenssissa käsitellään ilmastonmuutokseen sopeutumiskykyistä ja kestävää metsätaloutta. Konferenssille on valittu neljä pääteemaa, jotka liittyvät päätöstukijärjestelmiin ja kestävän metsätalouden ratkaisuihin, ekosysteemiprosessien ymmärtämiseen, datan hyödyntämiseen sekä pelillistämiseen ja uusiin teknologioihin. Konferenssin aihepiireistä tiedotetaan sekä suomalaiselle että kansainväliselle medialle tekemällä
lehdistötiedotteita, kutsumalla mediaa science-policy-sessioon ja retkille.