• PMA_issakainen

Päättäjien metsäakatemia

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin 150 000 euroa vaikuttajaviestintähankkeelle: "Päättäjien Metsäakatemian kotimaan toiminta ja EU-päättäjien Metsäakatemia vuonna 2023". Apuraha myönnettiin tammikuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Päättäjien Metsäakatemian tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä yhteiskunnan eri aloilta, lisätä kiinnostusta metsäasioihin sekä vahvistaa dialogia metsiin perustuvista haasteista ja mahdollisuuksista. Metsäakatemiakurssi tarjoaa monipuolista tietoa metsistä ja niiden kestävästä käytöstä sekä metsiin perustuvasta osaamisesta ja elinkeinoista ja tulevaisuuden näkymistä. Käsitellyt aiheet linkittyvät elinkeinolle ajankohtaisiin kysymyksiin ja julkisessa keskustelussa vahvasti näkyviin teemoihin. Lisäksi Metsäakatemia tuo metsäalan päättäjille alan ulkopuolelta ajankohtaista tietoa ja näkemyksiä, jotka liittyvät metsäalan keskeisiin muutoshaasteisiin.

Osallistujiksi kutsutaan päättäjiä yhteiskunnan eri sektoreilta (muun muassa politiikka, liike-elämä, hallinto, järjestöt, tutkimus- ja koulutuslaitokset ja media). Pääpaino on metsäalan ulkopuolisissa päättäjissä. 
Päättäjien Metsäakatemian toiminta vuonna 2023:
- Metsäakatemian 53. kurssi
- Metsäakatemian 54. kurssi 
EU-Päättäjille suunnatun Metsäakatemian tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä ja vaikuttajia EU:n eri instituutioista, EU:n jäsenmaista ja metsäalalta, välittää monipuolista ja EU-päätöksenteon kannalta olennaista tietoa metsien kestävästä käytöstä ja metsäpohjaisen biokiertotalouden mahdollisuuksista sekä rakentaa dialogia. Vuonna 2023 kehitetään foorumin konseptia pilottikursseista (2018–2022) saadun kokemuksen ja palautteen perusteella ja järjestetään yksi kurssi Suomessa.

Lisää hankkeen nettisivuilla: Päättäjien metsäakatemian kotisivut