Päättäjien metsäakatemia

Päättäjien Metsäakatemia on yhteiskunnan eri alojen päättäjille ja muille vaikuttajille suunnattu kutsukurssi ja keskustelufoorumi. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten vaikuttajien kiinnostusta metsäasioihin, vahvistaa heidän metsällistä tietämystään sekä luoda vuorovaikutusta metsäalan ja muiden alojen vaikuttajien kesken. Vastavuoroisesti metsäsektori saa yhteiskunnan muilta päättäjiltä vaikutteita toimintaympäristön muutoksista ja keskeisistä yhteiskunnallisista kehityshaasteista.

Metsäakatemiassa metsäalan kysymyksiin paneudutaan johtavien asiantuntijoiden avulla vuorovaikutteisesti niin seminaarisalissa, maastossa kuin metsäsektorin tuotantolaitoksissa. Vuosittain kursseja on kaksi, toukokuussa ja syyskuussa.

Nelipäiväinen kurssi koostuu pääkaupunkiseudulla pidettävästä seminaarista ja vuosittain vaihtuvassa maakunnassa järjestettävästä maastojaksosta. Vuodesta 1996 järjestetyille kursseille on osallistunut jo reilut 1500 suomalaista vaikuttajaa. Suomen Metsäyhdistyksen järjestämän Päättäjien Metsäakatemian rahoittavat Suomen Metsäsäätiö sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää:
Päättäjien metsäakatemian kotisivut