• PMA_issakainen

Päättäjien metsäakatemia

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin 140 000 euroa vaikuttajaviestintähankkeelle: "Päättäjien Metsäakatemian toiminta 2024". Apuraha myönnettiin joulukuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Päättäjien Metsäakatemian tavoitteena on tuoda yhteen päättäjiä yhteiskunnan eri aloilta, lisätä kiinnostusta metsäasioihin sekä vahvistaa dialogia metsiin perustuvista haasteista ja mahdollisuuksista. Metsäakatemiakurssi tarjoaa monipuolista tietoa metsistä ja niiden kestävästä käytöstä sekä metsiin perustuvasta osaamisesta ja elinkeinoista ja tulevaisuuden näkymistä. Käsitellyt aiheet linkittyvät elinkeinolle ajankohtaisiin kysymyksiin ja julkisessa keskustelussa vahvasti näkyviin teemoihin. Lisäksi Metsäakatemia tuo metsäalan päättäjille alan ulkopuolelta ajankohtaista tietoa ja näkemyksiä, jotka liittyvät metsäalan keskeisiin muutoshaasteisiin.

Päättäjien Metsäakatemian toiminta vuonna 2024:

- Metsäakatemian 55. kurssi (kutsuminen tammikuussa, ilmoittautumiset helmikuussa, ohjelma valmis maaliskuussa, toteutus huhti-toukokuussa)

- Metsäakatemian 56. kurssi syyskuussa 2024 (kutsuminen tammikuussa, ilmoittautuminen helmikuussa, ohjelma valmis elokuussa, toteutus syyskuussa)

- Jatkotilaisuudet Päättäjien Metsäakatemian ja Nuorten vaikuttajien metsäfoorumiin osallistujille maaliskuussa yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa ja Valtakunnallisilla Metsäpäivillä 24.-26.10.2024- sekä ajankohtaisviestintä Metsäakatemian käyneille: verkkosivut, uutiskirje ja some-kanavat.

Lisää hankkeen nettisivuilla: Päättäjien Metsäakatemian kotisivut