• uusipuu_näyttely

Metsäinnovaatiot -näyttelyn suunnittelu ja toteutus osana Experience Finlandia -näyttelyä

Metsäviestintä Oy:lle myönnettiin 70 000 euroa viestintähankkeelle: "Metsäinnovaatiot -näyttelyn suunnittelu ja toteutus osana Experience Finlandia -näyttelyä". Apuraha myönnettiin elokuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa Metsäinnovaatiot (Forest Innovations) -näyttely osana Finlandia-talon uutta Experience Finlandia -näyttelykonseptia ja siihen sijoittuvaa Metsägalleriaa (Forest Gallery).

Metsäinnovaatiot -näyttely esittelee vierailijoille tapoja, joilla opimme luonnon viisaudesta suunnitellaksemme ja luodaksemme uusia, kestäviä tuotteita. Näyttely esittelee puukuitupohjaisten materiaalien, nanoselluloosan sovellusten ja metsämikrobien käytön kautta sitä innovatiivista työtä, jota Suomessa teemme suojellaksemme ja säilyttääksemme luonnonvarojamme. Näyttely inspiroi vierailijoita pohtimaan tapoja, joilla he voivat osallistua suojellakseen ja säilyttääkseen luonnonvarojamme.

Uusi puu -hankkeella on valmiit verkostot puupohjaisia materiaaleja ja tuotteita valmistaviin yrityksiin sekä pitkäaikaista kokemusta näyttelytoiminnasta. Uusi puu -hankkeella on myös mahdollisuus auttaa jatkossa Finlandia-taloa päivittämään Experience Finlandia -näyttelyä. Yhteistyön tavoitteena on auttaa arkkitehtitoimistoa löytämään näyttelyyn sopivimmat näyttelytuotteet sekä luomaan ja päivittämään ratkaisukuvauksia sekä niitä tukevaa informaatiota ja teknologiaa.