• mikäsäätiö

Foresti.fi -verkkolehti

Suomen Metsäyhdistys ry:lle myönnettiin 20 000 euroa vaikuttajaviestintähankkeelle: "Metsäalan verkkolehti forest.fi". Apuraha myönnettiin tammikuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Forest.fi on metsäalan yhteinen verkkolehti, joka julkaisee ajankohtaista ja luotettavaa tietoa Suomen metsistä ja metsien käytöstä: uutisia, graafeja, tausta-artikkeleita, sanastoa. Sisältö julkaistaan ensisijaisesti englanniksi, mutta myös suomeksi.

Julkaisu kertoo metsätaloudesta ja metsänhoidosta sekä monikäytöstä, Suomen metsävaroista, metsien roolista ilmastonmuutoksessa, metsäteollisuudesta ja sen tuotteista, monimuotoisuudesta ja suojelusta, metsäenergiasta sekä metsäsektorin merkityksestä yhteiskunnassa. Teemoja painotetaan metsäalan ajankohtaisten tarpeiden mukaan hyödyntäen Suomen Metsäyhdistyksessä tehtävää toimintaympäristön seurantaa sekä rahoittajien edustajista koostuvan toimitusneuvoston asiantuntijuutta.

Vuonna 2023 ajankohtaisten artikkelien rinnalla testataan lyhyitä ja nopeita uutisia, jotka monipuolistavat julkaisun sisältöä ja aiheita. Nämä lyhyet uutiset edellyttävät kevyehköjä uudistuksia sivuston toiminnallisuuteen ja ulkoasuun. Julkaisun sisältöä jaetaan uutiskirjeessä ja sosiaalisessa mediassa. 

Forest.fi:n kohderyhmät ovat metsäalan tulevaisuuden kannalta oleelliset päättäjät ja vaikuttajat: poliitikot, talouselämän johtajat, toimittajat, yhteiskunnalliset sekä järjestöjen ja sosiaalisen median vaikuttajat. Pääkohderyhmät ovat ulkomailla: metsä-, ympäristö- ja ilmastoalan päättäjät ja vaikuttajat metsäsektorilletärkeissä maissa ja organisaatioissa. Siten julkaisu tukee Suomen metsäalan yhteistä kansainvälistä viestintää.

Lisää hankkeen nettisivuilla: https://forest.fi/fi/