Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen

Metsäsäätiö rahoitti vuonna 2012 Pellervon taloustutkimuksen pilottitutkimusta Nuoret ja puupohjaisten tuotteiden kuluttaminen. Pilottitutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten kulutustottumuksia, asenteita ja toiveita puupohjaisia tuotteita kohtaan (valikoidut paperilaadut, kartonki, puutuotteet). Toisena tavoitteena oli korjata pahimpia puupohjaisiin tuotteisiin liittyviä väärinymmärryksiä ja virheitä nuorten tiedoissa. Pilottitutkimuksen tulokset julkaistiin syksyllä 2012.

Lue lisää: