Puuproffa tallentaa puutietoutta ja keskustelee puusta

PuuProffa on Pro Puu -yhdistyksen internetpalvelu, joka kokoaa ja jakaa puualan tietoutta sitä tarvitseville. PuuProffa paneutuu puusta puhumiseen erityisesti puusepänalan ja puuarkkitehtuurin näkökulmista. Puhutaan siis hyvästä – ja huonostakin – puun käytöstä rakentamisessa, sisustamisessa sekä kalusteiden ja esineiden valmistamisessa.

Puuproffan asiantuntijaryhmä, Puupaneeli, kokoontuu sopivin väliajoin käsittelemään esille tulleita kysymyksiä. Paneelin yhteenvedot julkaistaan sivustolla. PuuProffan takana oleva ProPuu -yhdistys palvelee sekä puualan ammattilaisia että asiasta kiinnostuneita kuluttajia opastamalla ja informoimalla erilaisissa puuhun liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää:
Puuproffa
Pro Puu ry