• mikäsäätiö

Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa

Tapio Oy:lle myönnettiin 39 630 euroa hankkeelle: "Metsäbiotalouden arvoketjujen merkitys Suomessa ja maakunnissa. Uusimpiin tilastoihin perustuva analyysi ja vaikuttamismateriaali metsäbiotalouden arvoketjuista sekä niiden taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä.". Apuraha myönnettiin elokuussa 2023.

Apurahahanke tiivistetysti:

Tapio toteutti Metsäbiotalouden arvoketjut- analyysin Suomen Metsäsäätiön toimeksiannosta ensimmäisen kerran 2015–2016, jolloin käytössä olivat Tilastokeskuksen luvut vuoteen 2013 saakka. Toisen kerran se toteutettiin 2020–2021 ja käytössä olivat Tilastokeskuksen luvut vuoteen 2018 saakka. Tämän jälkeen biotalouteen panostaminen on jatkunut voimakkaasti maakunnissa. 

Metsäbiotalouden käytännön toteutus tapahtuu maakunnissa, joista monen taloudessa sen merkitys on erittäin keskeinen. Maakunnissa tehtävillä päätöksillä ja toimenpiteillä metsäbiotalouden toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Näiden pohjaksi tarvitaan yhtenäisellä tavalla koottu ja mahdollisimman ajankohtainen tieto kunkin maakunnan metsäbiotaloudesta. Näin varmistetaan se, että metsäbiotalouden kuvaus ja asema maakuntatason suunnittelussa perustuu sen todelliseen todettuun merkitykseen.

Hankkeessa luodaan tilastoaineistoon perustuen tuore kuva metsäbiotalouden elinkeinojen taloudellisesta ja työllistävästä merkityksestä kokonaisuutena Suomessa sekä maakunnittain. Hankkeessa tuotetaan materiaalia
etenkin maakuntien, mutta myös muiden toimijoiden käyttöön. Aineiston avulla voidaan analysoida, miten biotalouden merkitys on kehittynyt maakunnissa. Materiaalia voidaan käyttää metsäbiotalouden merkityksen esilletuomiseen, toiminnan arviointiin, tulevaisuuden suunnitteluun ja viestintään. 

Linkki Tapion sivuille edelliseen päivitettyyn aineistoon: https://tapio.fi/julkaisut-ja-raportit/metsabiotalouden-arvoketjut-loppuraportti/