Metsänomistaja 2020

Metsäsäätiön merkittävästi rahoittama ”Suomalainen metsänomistaja 2020” -hanke kartoittaa laaja-alaisesti metsäelinkeinon tulevaisuuden kuvaa ennen kaikkea metsänomistajarakenteen ja metsätalouden näkökulmasta. Hanke on aloitettu jo vuonna 2018 ja tutkimukselle on nyt myönnetty jatkotukea.

Tutkimuksen pohjana ovat erilaiset rekisteriaineistot sekä postikysely, joiden perusteella pyritään arvioimaan mm. metsänomistajakunnassa tapahtuvien arvojen ja käytösilmapiirin muutoksia. Metsien asemaa arvioidaan suhteessa koko yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin. Kyselytutkimuksen tärkeydestä kertoo 6 550 vastausta, mikä ylitti odotukset vastausaktiivisuudesta. Hankkeen perusteellinen viestiminen  jo aineiston keruuvaiheessa kuuluu työn kokonaisuuteen ja näin ollen koko metsäalan, median ja päättäjien toivotaan hyötyvän tutkimustuloksista.

Tulosten julkaisuseminaari on tarkoitus pitää syksyn 2020 aikana. Tutkimuksen ajankohtaiseen tilanteeseen voi tutustua osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020.