Uusi selvitys metsätalouden taloudellisesta tuloksesta eri kasvatustavoissa

Uuden metsälain myötä metsänomistajien vaihtoehdot metsänkasvatuksessa ovat lisääntyneet. Siitä syystä myös metsäammattilaiset ovat kouluttautumassa uusiin metsänkasvatusmenetelmiin.

Pellervon taloustutkimus ja Suomen Metsäyhdistys ovat selvittäneet Suomen Metsäsäätiön rahoituksella, miten tasa- ja eri-ikäiskasvatuksen taloudellista kannattavuutta voidaan aiempien tutkimusten perusteella verrata ja miksi tutkimukset ovat päätyneet ristiriitaisiin tuloksiin. Yksinkertaistaen syy on tutkimusten lähtökohtien ja kohteiden huomattava vaihtelu.

Selvityksen mukaan metsänkasvatusmenetelmän kannattavuus on tapauskohtaista, eikä yleisesti kannattavinta metsänkasvatustapaa ei voi määritellä. Tulos riippuu metsänomistajan toiveista ja metsän piirteistä.

Selvityksen pohjalta tehtiin myös Powerpoint-kalvosarja, johon on poimittu selvityksestä metsänkasvatusmenetelmien kannattavuuden arvioimiseen liittyvät asiat. Voit ladata esityksen käyttöösi alla olevasta linkistä.

Lue lisää:

PTT:n selvitys: Metsätalouden taloudellinen tulos eri kasvatustavoissa

Forest.fi:n juttu aiheesta