MyrskyPuu-tutkimus – myrskytuhoriskikartat koko Suomeen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimushankkkeessa tehdään päivittyvä karttatuote, jossa kuvataan tuulituhoriskiä Suomen metsille. Tutkimuksessa tuotetaan myös keskimääräinen tuulituhoriskikartta koko Suomen alueelle. Kartta löytyy täältä.

Hankkeessa yhdistetään monipuolisesti eri tietolähteitä. Käytössä on Luke:n metsävarakartat, yksityiskohtainen korkeusmalli, maaperäaineistot, tuuliaineistot sekä routaa kuvaavat mallit. Koostettavan laskentajärjestelmän avulla voidaan tulevaisuudessa tunnistaa korkean tuulituhoriskin metsäkohteet ja tätä tietoa voidaan hyödyntää, kun suunnitellaan puukauppaa ja hakkuutapoja. 

Metsien tuulituhot ajoittuvat pääasiassa kauteen, jolloin maa on sulana ja puut voivat kaatua juurineen. Märät, vähälumiset talvet lisäävät riskiä tuulituhoihin.