Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimushanke

Finnish Wood Researchin hankkeessa luotiin puuelementtirakentamiseen yhtenäinen ja avoin rakentamisjärjestelmä, jonka tavoite on yrityskohtaisten, kaupallisten puurakentamisen sovellusten ja liiketoimintamallien kehittäminen. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää Suomeen mittava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen puurakennusteollisuus. Yhteisen avoimen järjestelmän puuttuminen on hidastanut teollisen puukerrostalorakentamisen läpimurtoa. Hankkeen osana ollut RunkoPES on jo halukkaille saatavilla Puuinfon sivuilla.

Lue lisää:
Suunnitteluohjeet Puuinfon verkkosivuilla
Artikkeli Woodarchitecture.fi-sivuilla