Meddelanden

Långtradaren Bioaika, som går på biobränsle och skogsstiftelseavgifter, startade sin turné

05.06.2017

Långtradaren Bioaika startade sin turné på Järnvägstorget i Helsingfors den femte Juni. Turnén öppnades av minister Kimmo Tiilikainen. Långtradaren Bioaika är en turné med stop på totalt hundra orter. Under sommaren stannar långtradaren vid olika evenemang och på hösten vid gymnaiser. Turnén är s...

Regional insamling för Kuhmos skolcentrum 1.4.2017-31.3.2018

31.03.2017

En regionalt riktad insamling i landskapet Kajanaland startar i april. De pengar som insamlas till Skogsstiftelsen i Kajanaland under ett års tid ska användas för att mäta hälsoegenskaperna i Tuupala skola som byggs i trä och för kommunikation.

1,57 miljoner euro till skogsnäringens välmående år 2016

14.02.2017

Skogsstiftelsens tjugoförsta verksamhetsår är slut och räkenskapsböckerna och verksamhetsberättelsen är fem före färdiga. År 2016 insamlades i samband med virkesaffärer som donationer, dvs. som frivillig avgift till skogsstiftelsen, 1,85 miljoner euro. Procenten privata skogsägare som betalade de...

Skoglig bioekonomi har olika betydelse och innehåll i olika landskap

07.12.2016, MEDDELANDE

I rapporten ”Metsäbiotalouden arvoketjut” har man för första gången från regionalräkenskaperna landskapsvis sammanställt nyckeltal för den skogliga bioekonomin till ett informationspaket. Rapporten visar tydligt vilken betydelse den skogliga bioekonomin har i varje landskap i förhållande till pro...

612 000 euro till en livskraftig skogsnäring på Skogsstiftelsens sista möte det här året

07.12.2016

Skogsstiftelsens styrelse beviljade på årets sista möte den 28 november 612 000 euro i understöd. Finska Forstföreningen var den största bidragsmottagaren och fick totalt 435 000 euro för sina kommunikationsprojekt. Finska Forstföreningen sköter kommunikation till skolor och ungdom (Skogsnöten, s...

Skogsstiftelsen startar regional insamling för Kuhmos skolcentrum i massivt trä

01.12.2016

Styrelsen för Finlands Skogsstiftelse beslöt på sitt möte 28.11.2016 att man ska starta en regionalt riktad insamling för skolcentret i Kuhmo. Insamlingen genomförs i landskapet Kajanaland och startar i april. Skolcentret i Kuhmo, som är under byggnad, är en servicebyggnad i massivt trä som är un...

De som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten premierades på Skogsdagarna

10.11.2016

Vid öppningen av Skogsdagarna i Mässcentrum delade Skogsstiftelsen som vanligt ut sina utmärkelser. Utmärkelserna tilldelades de personer som genomförde den riktade insamlingen i Österbotten. Med den riktade insamlingen i Österbotten samlades pengar till en professur i träbyggande som näringsgren...

Videofilmer med praktiska råd för viltvänlig skogsvård

07.11.2016

Finlands viltcentrals nya videor berättar om olika sätt att gynna viltet vid skogsvårdsarbeten. I videofilmerna lyfts plantskogsvården och gallringen fram och även underväxtens betydelse och specialobjekt som är viktiga för viltet. Videofilmerna kan ses av alla på webbadressen riistametsa.fi. Sko...

120 000 euro till professur vid Vasa universitet - forskning om träbyggande närmare samhällets och företagens behov

28.10.2016

Skogsstiftelsens riktade insamling i Österbotten gav 120 000 euro till en professur i träbyggande som näringsgren vid Vasa universitet. Skogsägare och virkesköpare i Österbotten deltog i insamlingen och därmed i donationen. Checken överräcktes under seminariet ” Puurakentamisen kasvun lähteet” i...

Seminarie: Skogsbioekonomis värdekedjor i Finland och regionalt

18.10.2016,

Skogsbioekonomis värdekedjor i Finland och regionalt -undersöknings resultat presenteras i seminarie onsdagen den 7 december 2016 klockan 13–15 i Helsingfors. Se program och anmälan till seminarium här.

Undersökning: Hurdana naturmiljöer har positiv effekt på hälsan

18.10.2016,

Under sensommaren och hösten 2016 har man i huvudstadsregionen undersökt vilka slags naturmiljöer har positiv effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande. Undersökningen är AFM Jenni Simkins arbete för sin doktorsavhandling, som är en del av Naturresursinstitutets projekt ” Vihreän ympäristön hyvi...

Följ oss på Twitter

05.10.2016,

Skogsstiftelsen är på Twitter. Nu kan du följa @metsasaatio för att få aktuell information bland annat om Skogsstiftelsens finansieringsobjekt. Du kan också dela med dig dina tänkar om Skogsstiftelsen eller finansierade projekt på Twitter med hashtaggen #skogsstiftelse eller #metsäsäätiö. Vi twit...

Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euro till skogsbranschens gemensamma projekt Bioaika

27.09.2016,

Långtradaren Bioaika, som åker runt hela landet, är skogsbranschens gemensamma gåva till unga i det 100-åriga Finland. Skogsstiftelsen har beviljat 300 000 euros understöd till projekt.

Ett stort tack till alla er 627 som besvarade i Skogsstiftelsens enkätundersökning!

27.09.2016,

Skogsstiftelsen genomförde i augusti-september en webbaserad enkätundersökning bland tjänstemän inom skogssektorn som jobbar på fältet med virkeshandel. Målet med enkäten var att ta reda på vad fackmän som möter skogsägare i samband med virkesaffärer har att säga om Skogsstiftelsen. Hur presenter...

I Österbotten insamlades över 100 000 euro till en professur i träbyggande

30.05.2016,

Resultatet av den riktade insamlingen i Södra och Mellersta Österbotten överträffade förväntningarna. Till professuren i träbyggande som näringsgren som ska inrättas vid Vasa universitet insamlades drygt 100 000 euro. Alla virkesköpare på området och ett stort antal skogsägare deltog i Skogsstift...

1 2 3 4 5