Sauli Brander ny medlem i styrelsen för Finlands Skogstiftelse

07.05.2015

Sauli Brander som är skogschef för UPM har invalts i styrelsen för Finlands Skogsstiftelse. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad. Jorma Länsitalo fortsätter som styrelseordförande och Juha Hakkarainen som viceordförande.

– Det är med glädje jag börjar delta i Skogsstiftelsens verksamhet och jag uppskattar dess arbete mycket. Skogstiftelsen har gjort mycket för skogsnäringens ställning i samhället. Jag vill bidra med min insatts till detta viktiga arbete, säger Sauli Brander.

Läs mera:
Styrelsens sammansättning
Delegationens sammansättning

Tillbaka