Ny utredning om skogsbrukets ekonomiska resultat, med olika skötselmetoder

09.12.2014

Den nya skogslagen har utökat skogsägarnas alternativ när det gäller skogsskötsel. Det gör att också proffsen inom skogsbruket nu är i gång med att fortbilda sig när det gäller de nya metoder att sköta skog.

Pellervo ekonomisk forskning PTT och Finska Forstförening har med finansiering från Finlands Skogsstiftelse genomfört en utredning av den ekonomiska lönsamheten av olikåldrig skogsbruk jämförelse med traditionellt likåldrig skogsbruk. En mängd forskningsrapporter har gåtts igenom och resultater är mycket varierande. Förenklat beror den stora variation på olika utgångspunkter och på skillnader i de undersökta bestånder.

Utredningen visar att skogsodlingsmetodernas lönsamhet varierar från fall till fall. Resultaten beror på skogsägarnas förväntningar och på skogarnas specifika karakteristika.

Ett resultat av utredningen är en PowerPoint-framställning (på finska) om hur skogsodlingsmetodernas lönsamhet kan bedömas: ”Miten arvioida metsänkasvatusmenetelmien kannattavuutta”. Närmare om denna framställning och om själva utredningen finns på Skogsstiftelsens webbplats.

Läs mera:
Forest.fi-artikel (på finska)

Tillbaka