Ny utredning om skogsbrukets ekonomiska resultat med olika skötselmetoder

Den nya skogslagen medförde att skogsägarna fick flera alternativ i fråga om skötseln av sina skogar. Av den anledningen fortbildar sig även skogsfackmännen för att behärska de nya skötselmetoderna.

Pellervo ekonomisk forskningsinstitut PTT och Finska Forstföreningen har med finansiering från Finlands Skogsstiftelse utrett hur man kan jämföra den ekonomiska lönsamheten av skogsbruk i likåldriga skogar och skogar med kalhyggesfritt skogsbruk utgående från tidigare forskning och varför forskningsresultaten har varit motstridiga. Förenklat är orsaken att utgångsläget för forskningen varierat stort och även objekten. Utredningen visar att skogsskötselmetodernas lönsamhet varierar från fall till fall och att det är omöjligt att fastställa någon skogsskötselmetod som generellt skulle vara den mest lönsamma. Resultatet beror på skogsägarens förväntningar och skogens egenskaper.

Utgående från utredningen gjordes också en Powerpoint-presentation. I den finns samlat frågor som berör bedömning av skogsskötselmetodernas lönsamhet. Du kan ladda ner presentationen för ditt eget bruk via länken nedan.

Läs mera:
Forest.fi har en artikel om ämnet (på finska och engelska)