Skogstiftelsen delar ut pris till berömvärda projekt

11.11.2014

I samband med Skogsdagarnas öppnande företog Skogsstiftelsen utdelning av de årliga hedersprisen. Stiftelsens pris tillfaller vartannat år förtjänstfulla medelanskaffare, vartannat år framgångsrikt genomförda projekt. I år premierades tre lyckade projekt eller projektidéer. Dessa uppfyllde på övertygande sätt Skogsstiftelsens målsättningar, alltså ökad efterfrågan på trä och träbaserade produkter samt främjande av acceptansen av och förutsättningarna för skogsnäringen.

– Med hedersbetygelserna ville vi uppmärksamma lyckade och banbrytande projekt. De prisbelönta projekten har alla utgått från lokala behov, på olika håll i Finland, säger verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi om vinnarvalet.  
 
En undersökning om inverkan av planläggningen, särskilt i generalplanerna, på virkesanskaffningen och skogsnäringens lönsamhet
Professor Tuula Packalen, Skogsforskningsinstitutet Metla, verksamhetsenheten i Joensuu
 
Företagsbyn, Ekonomiska informationsbyrån TAT
Skogsnäringen har varit synlig på Företagsbyn    
Projektchef Minna Ala-Outinen
Skogen som inlärningsmiljö i lärarutbildningen
Lärarutbildningen vid Östra Finlands universitet, Nyslott
Agr.o.forst.dr. Petteri Vanninen, projektledare
Forskare Anu Liljeström
Universitetslektor, historieundervisning Ismo Pellikka

Tillbaka