Skogsstiftelsen delade ut över 800 000 euro på årets sista möte

18.12.2015

Skogsstiftelsen delade sammanlagt ut 821 500 euro som understöd på årets sista möte. Nedan är uppräknat vilka understöd som beviljades:

 • Finska Forstföreningens projekt 2016, totalt 435 000 €:
       Skogssektorns miljöpejl, 105 000 €
       Webbsajten forest.fi och samarbete med massmedia, 50 000 €
       Möte med elever/Skolsamarbete i huvudstadsregionen, 46 000 €
       35:e Skogsnöten, 54 000 €
       Beslutsfattarnas Skogsakademi och Skogsforum för unga påverkare, 180 000 €
 • Träproduktindustrin r.f., JULKKIS – offentliga projekt som ska främja användningen av träprodukter. 120 000 €.
 • Pellervo ekonomisk forskning PTT, ett forskningsprojekt med namnet Skogsbrukets outnyttjade möjligheter – varför går det så här och vad kunde vi göra annorlunda. 82 500 €.
 • Tapio Silva Oy, ett forskningsprojekt med namnet Värdekedjornas betydelse för den skogsbaserade bioekonomin i Finland och i landskapen.  44 000 €.
 • Kommunikationsprojektet Nytt trä (Uusi puu) och dess tredje verksamhetsår. 90 000 €.
 • Marknadsföring av PEFC Finland 2016. 50 000 €.

Under år 2015 utdelades sammanlagt 1,4 miljoner euro. Alla understöd som styrelsen beviljat under det gångna året finns i förteckningen nedan i pdf-filen (på finska). Dessutom har verksamhetsledaren fattat beslut om finansiering av små projekt till ett värde av sammanlagt 120 000 euro. De här pengarna användes främst för transporter av skolelever till skogliga evenemang, för studerandes studieresor och för evenemang för fackmän.

Tillbaka