Skogsstiftelsen valde Jorma Länsitalo till styrelseordförande

26.08.2014

Jorma Länsitalo från Stora Enso valdes i början av juni till styrelseordförande för Finlands Skogsstiftelse. Han efterträder Juha Mäntylä från Metsä Group.

Länsitalo har många års erfarenhet av arbetet i Skogsstiftelsen styrelse som styrelsemedlem. Han säger att det arbete Skogsstiftelsen gör för att främja skogsnäringen fortsättningsvis behövs även om utmaningarna har ändrat en aning sedan 1995 då Skogsstiftelsen grundades.
– Skogsstiftelsen är ett gemensamt organ för aktörerna inom skogsbranschen och den ska finansiera kommunikation som för skogssektorn framåt. Jag tycker att Skogsstiftelsen bra avspeglar den sammansvetsning som finns inom skogsbranschen i Finland, säger Länsitalo.
– Insamling av medel medför ett stort ansvar för hur de används. Det är synnerligen viktigt att vi i Finland har resurser att finansiera sådan verksamhet, som främjar skogssektorn här i Finland. Jag vill också göra klart att Skogsstiftelsen inte finansierar företags- och produktspecifik marknadsföring, säger Länsitalo i fråga om Skogsstiftelsens roll som finansiär.

Länsitalo ser ingen orsak att ändra principerna för hur Skogsstiftelsen väljer vilka projekt den finansierar. Förutom de vanliga kan något större trots allt ligga på lut. – Vi finansierar fortsättningsvis mindre projekt, men det skulle vara strålande om vi även kunde finansiera något projekt som skulle vara av stor betydelse för hela skogssektorn, säger Länsitalo.

Tillbaka