Man sade ja till Skogstiftelsen i 37 000 virkesaffärer - Skogstiftelsen beviljade 1,5 miljoner euro

23.01.2015

Under år 2014 inflöt 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift till Skogsstiftelsen. Från ungefär 37 000 virkesaffärer inbetalades den frivilliga avgiften till Finlands skogsstiftelse. Ett stort tack till alla skogsfackmän ute på fältet för det arbete ni gör för skogsnäringen och till virkesköparna för det stora engagemanget!

Skogstiftelsen beviljade 1,5 miljoner euro

Skogsstiftelsens styrelse sammanträdde fyra gånger under året och delade ut 1,4 miljoner euro. Dessutom beviljades mindre bidrag, totalt 156 stycken till ett sammanlagt belopp av 96 000 euro, främst för transporter i samband med skogsdagar som ordnas för skolelever, studieresor för skogsfackmän och utbildning.

År 2014 var ur skogsnäringens synvinkel intresseväckande och uppmuntrande. De positiva utsikterna för trä och träbaserade material märktes också i de ansökningar som kom in till Skogsstiftelsen och i de beslut som fattades. Bland annat marknadsförs träfiberns möjligheter som ett alternativ till icke förnybara material i projektet Nytt Trä och för att backa upp träbyggandet tillsätts två professurer, en vid Aaltouniversitet och den andra vid Vasa universitet. Information om skogsnäringen till lärare, skolelever samt till beslutsfattare och påverkare är utan und antag i prioritet när Skogsstiftelsens beviljar understöd.

De projekt som Skogsstiftelsen finansierar med den frivilliga avgiften indelas i sex grupper: ökad användning av trä och träbaserade produkter, skolsamarbete och ungdomsarbete, skogscertifiering, kommunikation till beslutsfattare och påverkare, sociala och ekonomiska studier om skogsnäringen samt kommunikation inom skogsbranschen och till den stora allmänheten.
Här kan du läsa mera om vilka understöd styrelsen beviljade 2014 (på finska)
Se också styrelsens sammansättning

Läs mera:
Understöd som styrelsen beviljade 2014 (på finska)

Tillbaka

Lue lisää: