Träbyggnadspriset till Paviljongen Gösta – Mansikkamäki skola får hedersomnämnande för användning av närproducerat trä

09.12.2014

Träbyggnadspriset som årligen ges ut av Träinfo är tänkt att vara en uppmuntran för en byggnad, en inredning eller en konstruktion som för fram högklassig finländsk träarkitektur, eller där trä har utnyttjats på ett sätt som främjar träbaserad byggteknik. 20 tävlingsbidrag hade inlämnats, och av dem valdes 15 till en final som blev föremål för allmän omröstning. En av medlemmarna i juryn, Skogsstiftelsens verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi, delade ut priset och hedersomnämnandena på Trädagarna i slutet av november i år.  

Träbyggnadspriset 2014 tillföll Paviljongen Gösta i Serlachiusmuseet, som är ett övertygande exempel på utnyttjandet av trä i en byggnad för allmänheten. Paviljongen Gösta har avancerad arkitektur som har känsla för platsens värde, och interiörerna är imponerande. Paviljongen Gösta tog också de flesta rösterna i allmänhetens omröstning.

Mansikkamäki skola tilldelades ett av sammanlagt tre hedersomnämnanden. Motiveringarna var särskilt användningen av trä från närregionen för byggande, och utnyttjandet av lokal expertis för träkomponenternas del. Byggnadens träelement hade levererats av Versowood och Koskisen Oy.

De övriga hedersomnämnandena gick till Talo Riihi och Konserttitalo Kilden.

Närmare info och bilder av de prisbelönta bidragen finns på Träinfos webbplats.

Läs mera: 
Puuinfos meddelande (på finska)

Mansikkamäki skola får hedersomnämnande för användning av närproducerat trä. Byggnadens träelement hade levererats av Versowood och Koskisen Oy.

Tillbaka