Understöd till bioekonomi, marknadsföring av certifieringen och viltvårdsanpassad skogsvård

24.09.2015

På sitt tredje möte i år delade Skogsstiftelsen ut pengar till verksamhet både i Finland och utomlands. Skogsstiftelsen delade ut pengar till Finlands Viltcentral och deras informationskampanj Kipinä om viltvårdsanpassad skogsvård.

Understöd delade ut också till Finlands Naturcentrum Haltia som ska göra ett nytt inlärningsprogram med bioekonomi som tema. Inlärningsprogram lanseras i höst 2016.

Ytterligare beviljade understöd för marknadsföring av PEFC-certifieringen på viktiga marknadsområden i Storbritannien och i Holland.

Under 2015 har totalt över 600 000 euro utdelats för olika projekt. Till höstens sista möte i november väntar Skogsstiftelsen att man får en stor mängd ansökningar som gäller verksamhet under 2016.

̶  Den ökande bristen på allmänna medel känner vi av och det syns i antalet ansökningar, men lyckligtvis också i kvaliteten på ansökningarna, säger verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi på Skogsstiftelsen.

Tillbaka