Ett stort tack till alla er 627 som besvarade i Skogsstiftelsens enkätundersökning!

27.09.2016,

Skogsstiftelsen genomförde i augusti-september en webbaserad enkätundersökning bland tjänstemän inom skogssektorn som jobbar på fältet med virkeshandel. Målet med enkäten var att ta reda på vad fackmän som möter skogsägare i samband med virkesaffärer har att säga om Skogsstiftelsen. Hur presenteras Skogsstiftelsen, hur tas Skogsstiftelsen emot, var går smärtgränsen, hur kan vi förbättra det marknadsföringsmaterial som aktörerna på fältet använder. Vad tycker fackmännen är de viktigaste finansieringsobjekten.

Nittio procent av fackmännen ansåg att den verksamhet som Skogsstiftelsen finansierar är viktig. 77 procent uppgav att den egna organisationen ansåg det vara viktigt att de berättar om den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen. Att främja användningen av trä och träbyggande, skolsamarbete och ungdomssamarbete samt att sprida information till beslutsfattare och påverkare ansågs vara Skogsstiftelsens viktigaste finansieringsobjekt.

Tack för det stora antalet svar på de öppna frågorna. Vi utvecklar och utvärderar vår verksamhet utgående från den färdkost vi fick. Tack för både ris och ros. Era svar är verkligen värdefulla.

Vi lottade ut tre stycken iPad surfplattor bland de som besvarade enkäten och meddelat att de deltar i utlottningen. Vinnarna har blivit kontaktade. Än en gång tack för samarbete!

Tillbaka