Skogstiftelsens riktade insamling i Österbotten för en professur i träbyggande som näringsgren

07.05.2015

Skogsstiftelsens riktade insamling startade i april och fortgår ett år framåt. Under den här tiden styrs de pengar som insamlas i södra och mellersta Österbotten till marknadsföringsenheten vid handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet till en professur i träbyggande som näringsgren. Alla virkesköpare och skogsägare inom området deltar i insamlingen. Målsättningen med professuren är att få igång projekt, där träbyggandet som näringsgren utvecklas till att omfatta även byggande av större skolor, daghem och hög hus.

Skogsstiftelsens medverkan i projektet beror av vilket intresse skogsägarna och virkesköparna inom  det här området har för saken. Minimisumman för att starta projektet finns redan, så professuren kommer att inrättas, men ju bättre den riktade insamlingen lyckas, desto mera resurser finns till gängliga. Man bör åtminstone informera skogsägarna i regionen om möjligheten att delta i projektet.

– Om skogsägaren inte blir informerad om saken, så är det ju skogsfackmannen som fattar beslutet för skogsägarens del. När skogsägaren får höra om saken så är det på riktigt skogsägaren som säljer virke som fattar beslutet, säger Liisa Mäkijärvi som är verksamhetsledare för Finlands Skogsstiftelse.

Förutom Skogsstiftelsen deltar följande finansiärer till exempel Vasaregionens utveckling Ab och regionens företag inom träbranschen.

Läs mera:
Forest.fi-artikel (på finska)
Skogcentralens artikel (på finska)

Tillbaka

Lataa keräysesite: