Undersökning: Hurdana naturmiljöer har positiv effekt på hälsan

18.10.2016,

Under sensommaren och hösten 2016 har man i huvudstadsregionen undersökt vilka slags naturmiljöer har positiv effekt på vår hälsa och vårt välbefinnande. Undersökningen är AFM Jenni Simkins arbete för sin doktorsavhandling, som är en del av Naturresursinstitutets projekt ” Vihreän ympäristön hyvinvointivaikutukset ja virkistyskäyttömahdollisuudet” (svensk översättning: Den gröna omgivningens betydelse för välbefinnandet och möjligheterna att använda den för rekreation).

Arbetet leds av professor Liisa Tyrväinen på Naturresursinstitutet. Undersökningen finansieras av Skogsstiftelsen och stiftelsen Koneen Säätiö.

Naturmiljöerna har en positiv effekt på människornas välbefinnande. I en naturmiljö minskar stressen. Naturmiljöer som är lätta att nå har också en positiv effekt på våra motionsvanor och är därmed också bra för vår hälsan.

Man vet inte ännu exakt vilka skillnader det finns mellan olika slags naturmiljöer och deras positiva effekt på hälsan och välbefinnandet eller vilka egenskaper som gör att naturen är bra för människans hälsa och välbefinnande. I undersökningen söker man svar på dessa frågor genom försöksarrangemang där frivilliga stadsbor förs till olika objekt. De första resultaten finns tillgängliga i slutet av år 2017. Resultaten ger nyttig information som kan användas som stöd för markanvändningsplanering och planering av skogsvård.

Utökade kunskaper om vilken positiv effekt Finlands naturmiljöer har på hälsan hjälper oss att utveckla nya tjänster som baserar sig på immateriella nyttigheter från naturen. Även användningen och skötseln av skogarna kan styras så att man från skogarna får både materiella och immateriella nyttigheter, medan man samtidigt skapar miljöer som gynnar medborgarnas hälsa och välbefinnande.

Mera information:
Jenni Simkin, forskare, Naturresursinstitutet tel. 050 522 50 65
Liisa Tyrväinen, professor, Naturresursinstitutet, tel. 050 3914553

Tillbaka