En donationsprofessur i träbyggnadsteknik till Aalto-universitetet från Österrike

14.09.2015

Teknologie doktor Gerhard Fink  väntar med spänning på att få börja i Aalto-universitetet. Foto: Anna Kauppi

Teknologie doktor Gerhard Fink, 33, från Österrike, har utsetts till professor i träbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet. Fink börjar vid Aalto-universitetets campus i Otnäs, Esbo, i början av nästa år.

Teknologie doktor Fink är specialist på att bygga tryggt i trä och träkonstruktioner. För närvarande jobbar han som biträdande professor vid Forskningsinstitutet Empa i Zürich, Schweiz.

Fink sätter värde på att han fått en möjlighet att börja jobba på Aalto-universitetet.

– Mitt mål är att leta upp och sammanföra experter inom branschen i Finland, både från Aalto-universitetet och från andra organisationer. Jag får möjlighet att bilda en egen forskningsgrupp, vilket sällan är möjligt i min ålder, säger Gerhard Fink.

Enligt Fink är samarbetet med den finska industrin viktigt. Han är öppen för nya tankar och kommer att lyssna på industrin och vilka önskemål den har.

– Jag är säker på att industrins och forskningens behov möts, säger Fink. 

– Det är bra att vi inom Skogsstiftelsen kan lägga tyngdpunkten på know-how när vi stöder en uppgång för träbyggande. Modernt träbyggande i stor skala, höghus, hallar, skolor och andra servicebyggnader har stor potential som den finska träproduktindustrin kan utnyttja, men det krävs experter, säger Skogsstiftelsens verksamhetsledare Liisa Mäkijärvi.

– Det är underligt att en så här viktig akademisk lärostol måste inrättas och finansieras med donationer. I samhällsdebatten står det här temat i centrum, men några pengar hittas inte. Samarbetet med MTK-stiftelsen och Kouvola stad har dock varit utomordentligt och givande under processen, konstaterar Mäkijärvi.

Tillbaka