Understöd till skolor för transporter 2016

15.12.2015

Skogsstiftelsen beviljar även det kommande året understöd till skolor för transporter.

Man kan ansöka understöd till skolor för transporter för en resa under vilken skoleleverna får bekanta sig med skogsnäringen, skogsindustrin eller skogsbruket. Understödet täcker huvudsakligen i regel kostnaderna för busstransporten. Ansökningar om understöd för transporter 2016 kan sökas fr.o.m. 1.1.2016. Ansökan ska vara Skogsstiftelsen tillhanda två veckor före evenemanget. Mera information om hur du ansöker om understöd hittar du här.

Stiftelsens 20-årdonationer till skolelevernas understöd

Skogsstiftelsen firade 2015 sitt tjugonde verksamhetsår och fick av bakgrundsaktörer och sina samarbetspartner 4 000 euro som donation att användas för skolsamarbete. Skogsstiftelsen framför sitt tack till alla som gett donationer! Pengarna används oavkortat för understöd till skolor.

Tillbaka