Skogsstiftelsen finansierar ungdomarsarbetet

14.04.2016,

Skogsnäringen tas med scouternas skogsprogram

Scouternas Skogsprogram har som mål att erbjuda alla barn och unga som bor i Finland en möjlighet att få uppleva skogen för att därigenom få en bra grund att skapa sin egen uppfattning om naturen och skogen och förståelse för skogsbranschen. Dagens barn och unga är de som i framtiden ska skapa acceptans för att vi använder våra skogar. Därför är det viktigt att de har ett stabilt förhållande till skogen och att de har förståelse för skogsbranschen.

– Inom scouting har man traditionellt lärt sig friluftsliv och att känna naturen. Nu tas även skogsnäringen med. Målet är att på det här sättet uppmuntra scouter att söka sig till skogsbranschen. Scoutingen ger en bra grund för det här, säger Jaakko Nippala som är skogskoordinator inom Finlands Scouter rf.

Inom ramen för skogsprogrammet uppdaterar scouterna sitt material om skog, natur och friluftsliv så att det motsvarar dagens mångsidiga skogsbransch och kompletterar det med material om ansvarsfull användning av förnybara naturreseurser. Scouterna söker aktivt efter regionala samarbetsmöjligheter med olika aktörer inom skogsbranschen. Skogsstiftelsen ger 30 000 euro som finansiellt stöd för regionala samarbetsprojekt.

4H får stöd för transporer till skogsevenemang

Målet med ”Metsissä Mahdollisuus”, som utvecklats av 4H-organisationen, är att skapa samarbetsnätverk mellan aktörer inom skogs- och natursektorn och att utveckla, testa och etablera olika verksamhetsmodeller som passar samarbetet. Samarbetsnätverket ordnar bland annat skogsdagar för skolelever och evenemang för hela familjen, bygger skogsstigar och skapar program för utflykter och läger. Skogsnäringen är alltid på ett eller annat sätt en del av 4H:s skogsdagar.

– Programmet är olika för olika åldersgrupper. För exempelvis elever i högstadiet presenterar vi alltid olika yrken inom skogsbranschen eftersom frågor gällande yrkesvalet är aktuellt för dem, berättar utvecklingschef Juha Ruuska.

År 2015 deltog över 30 000 barn och unga i olika evenemang med anknytning till skog och natur som 4H ordnat inom ramen för skolsamarbetet. Samarbetsnätverken, dvs. medlemmar i 4H:s skogsteam, medverkade i evenemangen som representanter för sina organisationer utan skild ersättning. Finlands Skogsstiftelse har finansierat många år transporter till 4H-föreningarna. År 2016 är stödet totalt 102 500 euro.

– Finansiella stödet från Finlands Skogsstiftelse är helt avgörande! Utan det här stödet skulle det vara omöjligt att genomföra evenemangen. Det finansiella stödet från Skogsstiftelsen täcker nästan alla utgifter för busstransporterna, säger Ruuska.

Sjätteklassister lär sig känna skogsbranchen i Företagsbyn

Under det kommande läsåret 2016–2017 kommer igen tiotusentals sjätteklassister runt om i Finland att få bekanta sig med skogsbranschen. Skogsbranschen har en central roll i det ekonomiska kretsloppet i företagsbyarna. Eleverna får bekanta sig branschen både som arbetstagare och som kunder.

I Företagsbyn – den nya in lärningsmiljön, som koordineras av Ekonomiska informationsbyrån TAT, har skogsbranschen konkret varit framme ända från starten 2010. Med stöd från Finlands Skogsstiftelse har tiotusentals sjätteklassister runt om i Finland fått lära sig hur skogsbranschen verkar och fungerar. I Företagsbyn blir skogsbranschen konkret en del av samhällsekonomin. Primärproduktionens betydelse för den finska industrin och näringslivet presenteras också.

Eleverna jobbar inom olika yrken på en skogsavdelning

Med stöd från Skogsstiftelsen driver man i Företagsbyarna ett miniatyrföretag i skogsbranschen, en skogsavdelning. På skogsavdelningen jobbar elever dagligen i olika arbeten från skogsmaskinförare till skogsrådgivare. Det finns manuskript för alla yrken. Det är yrken som kräver aktivitet och de beskriver verksamheten inom skogsbranschen mångsidigt och sanningsenligt.

– Det är bra att samarbetet med Finlands Skogsstiftelse fortsätter. Med hjälp av stödet kan vi för skoleleverna simulera vilken stor betydelse våra skogar har för vårt välstånd”, säger Tomi Alakoski som är verksamhetsledare för Företagsbyn.

Skogsavdelningen, som producerats med finansiellt stöd från Skogsstiftelsen 2016, finns i alla åtta Företagsbyar. De finns i Helsingfors-Vanda, Birkaland, Egentliga Finland, Österbotten, Norra Österbotten, Sydöstra Finland, Esbo och Östra Finland. Över 70 procent av eleverna i årskurs 6 har möjlighet att besöka en Företagsby. Skogsstiftelsen stöder Företagsbyarna med 22 000 euro år 2016.

Tillbaka