Arkiv

Sauli Brander ny medlem i styrelsen för Finlands Skogstiftelse

07.05.2015

Sauli Brander som är skogschef för UPM har invalts i styrelsen för Finlands Skogsstiftelse. I övrigt är styrelsens sammansättning oförändrad. Jorma Länsitalo fortsätter som styrelseordförande och Juha Hakkarainen som viceordförande. – Det är med glädje jag börjar delta i Skogsstiftelsens verksamh...

Skogstiftelsens riktade insamling i Österbotten för en professur i träbyggande som näringsgren

07.05.2015

Skogsstiftelsens riktade insamling startade i april och fortgår ett år framåt. Under den här tiden styrs de pengar som insamlas i södra och mellersta Österbotten till marknadsföringsenheten vid handelsvetenskapliga fakulteten vid Vasa universitet till en professur i träbyggande som näringsgren. A...

Man sade ja till Skogstiftelsen i 37 000 virkesaffärer - Skogstiftelsen beviljade 1,5 miljoner euro

23.01.2015

Under år 2014 inflöt 1,9 miljoner euro i säljfrämjande avgift till Skogsstiftelsen. Från ungefär 37 000 virkesaffärer inbetalades den frivilliga avgiften till Finlands skogsstiftelse. Ett stort tack till alla skogsfackmän ute på fältet för det arbete ni gör för skogsnäringen och till virkesköparn...

Ny utredning om skogsbrukets ekonomiska resultat, med olika skötselmetoder

09.12.2014

Den nya skogslagen har utökat skogsägarnas alternativ när det gäller skogsskötsel. Det gör att också proffsen inom skogsbruket nu är i gång med att fortbilda sig när det gäller de nya metoder att sköta skog. Pellervo ekonomisk forskning PTT och Finska Forstförening har med finansiering från Finla...

Träbyggnadspriset till Paviljongen Gösta – Mansikkamäki skola får hedersomnämnande för användning av närproducerat trä

09.12.2014

Träbyggnadspriset som årligen ges ut av Träinfo är tänkt att vara en uppmuntran för en byggnad, en inredning eller en konstruktion som för fram högklassig finländsk träarkitektur, eller där trä har utnyttjats på ett sätt som främjar träbaserad byggteknik. 20 tävlingsbidrag hade inlämnats, och av...

Skogstiftelsen delar ut pris till berömvärda projekt

11.11.2014

I samband med Skogsdagarnas öppnande företog Skogsstiftelsen utdelning av de årliga hedersprisen. Stiftelsens pris tillfaller vartannat år förtjänstfulla medelanskaffare, vartannat år framgångsrikt genomförda projekt. I år premierades tre lyckade projekt eller projektidéer. Dessa uppfyllde på öve...

Skogsstiftelsen valde Jorma Länsitalo till styrelseordförande

26.08.2014

Jorma Länsitalo Stora Ensosta valittiin Metsäsäätiön hallituksen puheenjohtajaksi kesäkuun alussa. 

1 2