Styrelsen

I styrelsen sitter representanter för grundarna av Stiftelsen. Av medlemmarna i styrelsen avgår årligen en representant för virkessäljarna och en representant för virkesköparna. Skogsstiftelsens delegation fastställer styrelsens sammansättning.

Styrelsen sammanträder fyra gånger per år.

Styrelsens sammansättning 2018

ordförande
Sauli Brander
skogschef, UPM

vice ordförande
Juha Hakkarainen
skogschef, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Jussi Kumpula
direktör, Forststyrelsen

Juha Mäntylä
skogsdirektör, Metsä Group

Esa Ojala
regiondirektör, Stora Enso

Mikko Tiirola
ordförande, MTKs skogsdelegation

STYRELSENS SAKKUNNIGA MEDLEMMAR

Kai Merivuori
verkställande direktör, Sågindustrin rf

Håkan Nystrand
ordförande, METO - Skogsbranshens Experter rf

Styrelsens vice representanter

Lea Jylhä, skogsexpert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Heikki Kääriäinen, direktör, Forststyrelsen
Janne Partanen, skogschef, Stora Enso 
Yrjö Perälä, direktör, Metsä Group
Sami Oksa, direktör, UPM 
Esa Riola, ordförande, Skogsvårdsföreningen Uusimaa