Förvaltningsrådet

I förvaltningsrådet finns representanter för alla som var med och grundade Skogsstiftelsen och andra aktörer. Förvaltningsrådets ordförande är MTK:s ordförande Juha Marttila och viceordförande är UPM Kymmenes regionchef Tero Nieminen.

Förvaltningsrådet sammanträder en gång per år. Den fastställer styrelsens sammansättning och verksamhetsplanen, verksamhetensberättelsen och bokslutet.

Förvaltningsrådets sammansättning 2017

SÄLJARNAS REPRESENTANTER:

Juha Marttila, (pj.), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Annukka Kimmo, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Jarmo Poutiainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Pentti Hyttinen, Forststyrelsen

KÖPARNAS REPRESENTANTER:

Jari Suominen, Stora Enso  
Tero Nieminen (vpj.), UPM
Juha Laine, Metsä Group
Pekka Kopra, Finlands Sågar rf

REPRESENTANTER FÖR ÖVRIGA BAKGRUNDSAKTÖRER:

Matti Keskinen, METO – Skogsbranschens Experter rf
Matti Peltola, Maskinföretagarnas förbund rf
Jukka Sippola, Forstmästareförbundet rf
Hannu Lamminen, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Jari Nilosaari, Finska Träfacket
Rauno Numminen, Etämetsänomistajat ry

Delegationens vice representanter

Leena Neitiniemi-Upola, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Juha-Pekka Hannikainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Heli Mutkala-Kähkönen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Tapio Pouta, Forststyrelsen

Jorma Länsitalo, Stora Enso
Janne Kiiliäinen, UPM
Krista Kimmo, Metsä Group
Esa Hakamäki, Finlands Sågar rf

Erkki Eteläaho, METO - Skogsbranschens Experter rf
Simo Jaakkola, Maskinföretagarnas förbund rf
Johanna Hristov, Loimu rf
Kari Palojärvi, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Pekka Juusola, Finska Träfacket
Jaakko Temmes, Etämetsänomistajat ry

Revisorer

Skogsstiftelses revisorer år 2017:

KHT Tomi Englund ja KHT Pasi Hirvonen, vice KHT Erkka Talvinko ja KHT Ulla Nykky, Ernst & Young Oy