Videofilmer med praktiska råd för viltvänlig skogsvård

07.11.2016

Finlands viltcentrals nya videor berättar om olika sätt att gynna viltet vid skogsvårdsarbeten. I videofilmerna lyfts plantskogsvården och gallringen fram och även underväxtens betydelse och specialobjekt som är viktiga för viltet. Videofilmerna kan ses av alla på webbadressen riistametsa.fi. Skogsstiftelsen är videoprojektets huvudfinansiär.

Viltvänlig skogsvård är normal skötsel av ekonomiskogar där man tar hänsyn till skogshönsfåglar och annat vilt. Det baserar sig på frivillighet och de metoder som används är lätta att genomföra. De praktiskt inriktade metoderna har utarbetats i samarbete med skogsfackmän.

Tre korta videofilmer berättar i korthet om grundprinciperna för viltvänlig skogsvård och visar också konkret hur man praktiskt går tillväga. Videofilmerna är avsedda för alla som är intresserade av skogsvård, naturvård och viltets livsmiljöer.
De ger också skogsfackmän och skogsägare tips på hur man kan finslipa skogsvårdsmetoderna.

Projektet är en fortsättning på kampanjen om viltvänligt skogsbruk som genomfördes 2015.

Här kan du se på videofilmerna.

Tillbaka