Vad åstadkommer vi med den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen? – ta en titt på den korta videofilmen

15.11.2018

Sätt ner tre minuter på att titta på videofilmen. Efter det vet du vad vi åstadkommer med den frivilliga avgiften till Skogsstiftelsen. Videon som berättar om hurdana projekt Skogsstiftelsen finansierar finns på Skogsstiftelsens webbsidor (bara på finska).

På videofilmen har vi samlat exempel på olika saker som Skogsstiftelsen finansierar och som intresserar skogsägarna mest. Sirpa Kärkkäinen från Finska Forstföreningen och Jaakko Nippala från Finlands Scouter berättar om projekt för skolelever och ungdomar. Professor Katja Lähtinen från Vasa universitet och Matti Mikkola från Träproduktindustrin rf berättar om forskningens och utbildningens betydelse för träbyggandet och dess utveckling. Elina Antila som är direktör för Beslutsfattarnas skogsakademi för fram hur viktig information till beslutsfattare och påverkare är. MTK:s skogsdirektör Juha Hakkarainen framhåller Skogsstiftelsens roll som finansiär av forskning som ligger till grund för beslutsfattande.

Vi hoppas att du som skogsfackman börjar använda videofilmen när du gör virkesaffärer eller virkesförsäljningsplaner. Du kan färdigt ladda ner videofilmen i din dator, på pekplattan eller annan mobil anordning eller titta på den på nätet.

Skogsstiftelsen har tidigare gjort videofilmerna ”Metsäsäätiö – mitä ja miksi?” och ”Metsäsäätiömaksu – vapaaehtoinen menekinedistämismaksu”. Även de här videofilmerna kan du ladda ner i din dator eller på pekplattan från Skogsstiftelsens webbsidor. Det lönar sig att visa dem när du berättar om Skogsstiftelsen för skogsägare. Dessutom finns det en videofilm för de som ansöker om understöd ”5 vinkkiä apurahan hakijalle”.  

Projektivideo_aloituskuva

På Skogsstiftelsens webbsidor finns även projektkort, som du kan använda när du berättar om Skogsstiftelsen. Du kan skriva ut dem. 

- 4H-förbundets projekt Metsissä mahdollisuus
- Företagsbyn
- Scouternas skogsprogram
- Professuren i träbyggnadsteknik vid Aalto-universitetet
- Beslutsfattarnas skogsakademi
- Forskningsprojektet ”Näyttöön perustuva metsätalous”

Tillbaka