Utställningen ”SuperTRÄ” som i April öppnas i Vetenskapscenter Heureka bryter ned fördomar och myter om trä som material

04.12.2019

Utställningen ”SuperTRÄ” som nu byggs upp i Vetenskapscenter Heureka i Dickursby i Vanda berättar om träets otroligt fina egenskaper och dess många möjligheter. ”Trä, som vi alla känner och som vi av gammal vana tycker att ska förädlas mekaniskt, sätts på den piedestal som det förtjänar och visas upp som det verkliga supermaterial det är, säger utställningschef Jussi Kahlos på Heureka.

Utställningen blir en multisensorisk erfarenhet, som baserar sig på toppmodern bearbetning av trä och modern planering och arkitektur.  Skogarnas och träprodukters betydelse för bindning av kol och kollagring visas även vetenskapligt.

Utställningen öppnas i Heureka på långfredagen 10.4.2020 och är öppen nästan ett år. Det är fråga om Heurekas huvudutställning som har 600 kvadratmeter till sitt förfogande. Målet är att utställningen ”SuperTRÄ” ska föras från Heureka även till vetenskapscenter runt om i världen. De utställningar som från Heureka har förts ut i världen har vanligen besökts av omkring 20 miljoner personer. Antalet besökare i Heureka väntas under året stiga till ungefär 250 000 personer.

I somras fick man i Berlin en försmak av den kommande utställningen i Heureka. Utställningen Wild Wild Wood, som var uppställd i de nordiska ländernas ambassadkomplex, fick mycket bra respons av besökarna och antalet besökare slog rekord.  Utställningen hörde ihop med Finlands EU-ordförandeskap.

Finlands Skogsstiftelsen ger 180 000 euro till utställningen. Träproduktindustrin rf är Skogsstiftelsens samarbetsparter i projektet. Den andra huvudfinansiären är Miljöministeriets åtgärdsprogram för träbyggande. Övriga samarbetsparter är Stora Enso, Metsä Group, UPM Plywood, Versowood, Isku och Novart.

PUU-näyttely
Tillbaka