UPM:s skogsdirektör Sauli Brander vald till Skogsstiftelsens styrelseordförande

06.06.2017

Skogsdirektör Sauli Brander från UPM har valts till styrelseordförande för Finlands Skogsstiftelse. Beslutet fattades på måndagen på Skogsstiftelsens styrelsemöte.

Den tidigare ordföranden, skogsdirektör Jorma Länsitalo från Stora Enso, lämnade Skogsstiftelsens styrelse på grund av nya arbetsuppgifter. I hans ställe invaldes från Stora Enso inköpschef Esa Ojala och som suppleant skogsdirektör Janne Partanen. Som viceordförande fortsätter skogsdirektör Juha Hakkarainen från MTK.

Den nya ordföranden Brander har suttit i Skogsstiftelsens styrelse från år 2015.

- Det har varit ett nöje att få sitta med i Skogsstiftelsens styrelse. Som ordförande kommer jag att fortsätta på den linje som Skogsstiftelsen dragit upp, dvs. att göra skogsnäringen livskraftigare och att förbättra skogsbrukets och skogsindustrins verksamhetsförutsättningar. Jag tror speciellt på lokala, riktade insamlingar, där skogarna och produkter som görs av råvaror från skogen konkret syns i människornas vardag och är en del av den, säger Brander.

Skogsstiftelsens medel insamlas med en frivillig säljfrämjande avgift som erläggs både av skogsägare som säljer virke och av industrin som använder virke.

- Konseptet har blivit en succé. Jag vill för egen del fortsätta och utveckla det här goda samarbetet, säger Brander.

Tillbaka