Skosgsstiftelsen gav 1,4 miljoner euro till skogsnäringens välmående

22.02.2018

År 2017 finansierade Skogsstiftelsen projekt som främjar skogsnäringen till ett värde av 1,41 miljoner euro. Projekt som finansierades med den frivilliga säljfrämjande avgiften till Skogsstiftelsen fördelade sig enligt nedanstående diagram. I diagrammet är inte uppräknat alla de projekt som Skogsstiftelsen finansierat.

Fördelning av understöd
Tillbaka