Skogsstiftelsens finansieringsbesluten i vårtider

03.04.2020

Företagsbyn till Mellersta Finland

Företagsbyn, som är en inlärningsmiljö, ger barn och unga runt om i landet en inblick i vardagen inom skogsbranschen på ett naturligt sätt. Konceptet etablerar sig nu i Jyväskylä. I företagsbyn har skogssektorn via de små Skogsvårdsföreningarna möjlighet att visa upp sig och berätta hur viktig den är för det finska samhället. Skogsstiftelsen deltar i finansieringen. Målsättningen är att aktivitetsdagar för lågstadier börjar ordnas i företagsbyn i Mellersta Finland i februari 2021. På webbsidan https://yrityskyla.fi/ kan man läsa vad som händer i företagsbyarna och även i sociala medier. Elevernas kommentarer har varit positiva och kommentarerna träffande: ”Jag lärde mig massor, bland annat vad allt man kan använda trä till och tidsdisposition och hur mycket teamarbete det behövs i olika arbeten. Jag lärde mig också vad allemansrätten innebär.”

 

4H-organisationens projekt Metsissä Mahdollisuus med skogsbesök

Årligen deltar omkring 35 000 barn och unga i evenemang i skogen på lokal nivå och Skogsstiftelsen är även i år med och stöder projektet med pengar för transporter. Bärande bakgrundteman för evenemangen är lokalt och personligt förhållande till skogen. Skogsdagar för skolelever, besök på trädförädlingsindustrier och klubbar med skog som tema är exempel på evenemang. Skogsstiftelsen har under flera års tid gjort det möjligt att genomföra evenemangen genom att ge ekonomiskt stöd för transporter.

4h-metsätapahtuma

Foto: 4H/Photokrafix

 

”Metsänomistaja 2020” -forskning

Projektet ”Suomalainen metsänomistaja 2020”, som Skogsstiftelsen är med och finansierar till en betydande del, kartlägger mycket omfattande vilken framtid skogsnäringen har framför allt ur skogsägarstrukturens och skogsbrukets synvinkel. Projektet inleddes redan 2018 och forskningen har beviljats tilläggspengar. Olika dataregister samt en postenkät, på basis av vilken man försöker förutsäga bl.a. förändringar i skogsägarkårens värderingar och beteende, utgör bas för forskningen. Skogarnas ställning bedöms i förhållande till de ändringar som sker i hela samhället. Enkäten upplevdes som viktig då det kom in 6 550 svar, vilket överträffade förväntningarna. Projektets uttömmande kommunikation redan i det skede som material insamlades hör till projektet och förhoppningen är att hela skogssektorn, media och beslutsfattarna har nytta av forskningsresultaten. Seminariet, då resultaten publiceras, är inplanerat till hösten 2020. På webbadressen https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020 kan man följa med hur forskningsprojektet framskrider.

Tillbaka